Web sayfamız yenilenen arayüzüyle deneme yayınına başlamıştır. Önerilerinizi iletebilirsiniz.

İşyeri Beceri Eğitimi II dersini alacak öğrencilerin dikkatine 

Stajer öğrencilerin izleyeceği yol belgesi için lütfen tıklayınız

Öğrencilerimiz Staj II-III(Ek 3) ve Form 4'ü , ayrıca aşağıdaki linkleri inceleyerek uygun beyan ve taahhütname formunuonaylatarak Yüksekokulumuza teslim etmelidirler.

YÜKSEKOKULUMUZ İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

İşyeri Belirleme Esasları
Stajyerler için işyeri belirleme esasları aşağıdaki gibidir:
  • İşyeri Beceri Eğitimi dersleri kapsamında tüm öğrenciler İşyeri Beceri Eğitimi komisyonun kabul ettiği/belirlediği işyerlerinde stajlarını yapmak zorundadırlar.
  • Dönem başı ders seçimleri sırasında ilgili İşyeri Beceri Eğitimi dersini otomasyon sistemi aracılığı ile alacağı dersler arasına ekler,
  • İşyeri Beceri Eğitimi I ve İşyeri Beceri Eğitimi IV dersleri için, staj yapılacak işyerinin faaliyet alanlarının il sınırları içinde bulunan işyerlerinde bulunmaması ve Staj Komisyonun uygun görmesi durumunda şehir dışında da staj yapılabilir.
  • İşyeri Beceri Eğitimi I ve İşyeri Beceri Eğitimi IV dersleri için, alanı ile ilgili olmak şartıyla; kendi belirledikleri veya mevcut çalıştıkları işyerlerinde staj yapmak isteyen öğrenciler staja başlama tarihinden en az 45 iş günü öncesinden, İşyeri Beceri Eğitimi Komisyonunun hazırladığı İşyeri Beceri Eğitimi I ve IV formu ile işyerine başvurur ve işyerinden onay belgesini alır.
  • İşyerinden alınan onay belgesini MYO Öğrenci İşlerine yazılı olarak başvururlar. Verilen dilekçe İşyeri Beceri Eğitimi Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere gündeme alınır.
  • İşyeri Beceri Eğitimi Komisyonunun uygun görmesi halinde İşyeri Beceri Eğitimi Komisyonunun hazırladığı İşyeri Beceri Eğitimi evraklarını doldurur, işyerine onaylatarak MYO Öğrenci İşlerine teslim eder,
  • İş sağlığı ve güvenliği hakkında gerek MYO gerekse işyeri tarafından verilen seminer ve derslere katılır, bu seminer ve derslere katılım zorunludur,
  • Öğrenci iş yerinde uygulamalara başlamadan önce “iş kazası ve meslek hastalığı” sigorta primi Üniversite tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenir,
  • Öğrenci belirlenen zamanda kendisine belirtilen işyerine giderek stajını fiili olarak başlatmakla yükümlüdür.