Web sayfamız yenilenen arayüzüyle deneme yayınına başlamıştır. Önerilerinizi iletebilirsiniz.

Üç ders sınavları, 24 - 28 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Sınava katılacak öğrenciler, 1 - 20 Şubat 2020 tarihleri arasında dilekçe ile idari ofisimize başvuru yapılacaktır. 

Dilekçe için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde27/6

- Azami öğrenim süresi sonuna kadar mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları en fazla üç dersi kalan öğrenciler, üç ders sınavına girebilirler. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de diledikleri en fazla üç dersten üç ders sınavına girebilirler.