Web sayfamız yenilenen arayüzüyle deneme yayınına başlamıştır. Önerilerinizi iletebilirsiniz.

 

Mesleki Yeterlilik Kurulu (MYK)- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilan edilmiş olan muafiyet tablosuna göre aşağıda gösterilen alanlarda Makine Programı diploması Seviye 5 sertifikaya denk kabul edilmektedir.

Sıra No

Ulusal Yeterlilik Kodu ve Adı

ISCO 08 Kodu

1

12UY0082-5 CNC Programcısı

3115

2

10UY0002-5 Mekanik Bakımcı

7233

3

12UY0102-5 CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi

3139

4

12UY0101-5 CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi

3139

5

12UY0080-5 Hidrolik-Pnömatikçi

3135

 

Makine programında zorunlu ve seçmeli olarak verilen dersler ve karşılık geldiği Seviye 5 Ulusal Yeterlilik ler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

 

Tablo 1.  CNC Programcısı, CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi, ve CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi Seviye 5 ders listesi

DERSLER

MYK MESLEK STANDARDI

HMY165

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

12UY0082-5 CNC Programcısı

12UY0102-5 CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi

12UY0101-5 CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi

HMK129

ÜRETİMDE ÖLÇME VE KONTROL TEKNİKLERİ

HMK125

TEKNİK RESİM

HMK124

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I

HMY176

MAKİNE MESLEK RESMİ

HMK127

MALZEME TEKNOLOJİSİ

HMY167

MESLEKİ İNGİLİZCE I

HMY162

MESLEKİ İNGİLİZCE II

HMK121

FİZİK 

HMY163

MATEMATİK I

HMY160

MATEMATİK II

HMK223

CNC TORNA TEKNOLOJİSİ

HMK225

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I

HMK227

KESİCİ TAKIM TEKNOLOJİSİ

HMK229

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II

HMK224

CNC FREZE TEKNOLOJİSİ

HMK226

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM II

HMK243

YALIN ÜRETİM

HMK230

HİDROLİK VE PNÖMATİK

HMY164

İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ I

HMY297

İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ II

HMY296

İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ III

HMY298

İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ IV

 

 

Tablo 2. Hidrolik-Pnömatikçi ve Mekanik Bakımcı Seviye 5 ders listesi

DERSLER

MYK MESLEK STANDARDI

HMK230

HİDROLİK VE PNÖMATİK

12UY0080-5 Hidrolik-Pnömatikçi

 

10UY0002-5 Mekanik Bakımcı

HMY165

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

HMK243

YALIN ÜRETİM

HMK129

ÜRETİMDE ÖLÇME VE KONTROL TEKNİKLERİ

HMK125

TEKNİK RESİM

HMK124

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I

HMY176

MAKİNE MESLEK RESMİ

HMY164

İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ I

HMY297

İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ II

HMY296

İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ III

HMY298

İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ IV

 

Tablo 3. Makine Ressamı Seviye 5 ders listesi

HMK125

TEKNİK RESİM

12UY0104-5 Makine Ressamı

HMK124

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I

HMY176

MAKİNE MESLEK RESMİ

HMK229

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II

HMK243

YALIN ÜRETİM

HMY165

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

HMY164

İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ I

HMY297

İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ II

HMY296

İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ III

HMY298

İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ IV

 

 İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ (STAJ) STANDARTLARI

 

Makine programında eğitim alan bir öğrenci 4 dönem işletmede beceri eğitimi almaktadır. Öğrencilerimiz okulda almış oldukları teorik ve pratik eğitimlerle birlikte toplamda 146 iş günü olan bu beceri eğitimleri ile MYK- YÖK Muafiyet tablosuna göre denkliği sağlanan mesleklerde uzmanlaşmaktadırlar. Bu nedenle İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ I-II-III ve IV dersleri kapsamında öğrencilerimizin ulusal yeterliliklere göre aşağıda sunulmuş olan standartlar çerçevesinde işyeri beceri eğitimlerini yerine getirmeleri beklenmektedir.

 

İşyeri Beceri Eğitim Uygulamasında Kazanılması Hedeflenen Tutum ve Davranışlar

İşyeri beceri eğitimi (staj) çalışması sonucunda öğrencilere aşağıdaki tutum ve davranışların kazandırılması hedeflenmektedir.

 1. Acil durumlarda sakin ve soğukkanlı davranma,
 2. Araç, gereç ve ekipman kullanımına özen gösterme,
 3. Çalışma ortamında çevre koruma kurallarına uygun davranma,
 4. Çalışma ortamında düzenli olma,
 5. Çalışma ortamında İSG kurallarına uygun davranma,
 6. Çalışma ortamında iş disiplinine sahip olma,
 7. Çalışma ortamında kendisinin ve birlikte çalıştığı kişilerin güvenliğini gözetme,
 8. Çalıştığı kişiler ve yöneticilerle etkili iletişim kurma,
 9. Görev alanında yetki sınırları içerisinde inisiyatif kullanma,
 10. Hızlı iş organizasyonu yapma,
 11. İş yeri çalışma prensiplerine uygun davranma,
 12. İşlemlerde detaylara özen gösterme,
 13. İşlemlerde dikkatli gözlem yapma,
 14. İşlemlerde kaliteye özen gösterme,
 15. İşlemlerde karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve doğru şekilde karar verme,
 16. Kaynak kullanımında verimli olma,
 17. Mesleğin etik ilkelerine uygun davranma,
 18. Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olma,
 19. Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma,
 20. Tehlike durumlarında ilgilileri zamanında bilgilendirmek
 21. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek
 22. Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak
 23. Yetkisi dâhilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri zamanında bilgilendirmek

 

Temel Bilgi ve Beceriler

Bilgi:

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları, Acil durum talimatları, Şirket içi özel talimatlar, iş süreçlerinde kullanılan standartlar/prosedürler/talimatlar ve Kişisel koruyucu donanım kullanımının önemi hakkında bilgi sahibi olmak,
 2. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler ve iş süreçlerinde kullanılan standartlar, prosedürler ve talimatlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 3. Şirket içerisindeki süreçleri, prosedürleri, dokümantasyonu ve bunlara uyulmadığı takdirde şirket için olası olumsuz etkileri hakkında bilgi sahibi olma,

 

Öğrencilerimizin aşağıda gösterilmiş olan öğrenme çıktıları ile uyumlu olan şirketlerde işyeri beceri eğitimlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Şirketlerde öğrencilerimizden sorumlu ilgili mentörlerin de bu konuda gereken hassasiyeti göstermeleri ve öğrencilerimizin işyeri beceri eğitimlerini aşağıda tanımlanmış olan öğrenme çıktılarına uyumlu bir şekilde yürütmeleri beklenmektedir


1-CNC PROGRAMCISI

Meslek Tanımı

CNC Programcısı (Seviye 5), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, üretimi yapılacak işe göre takım seçimini yapan, tezgâhı programa göre ayarlayan, CNC kodlarını yazan, programlama yapacağı tezgâhı kullanan, bilgisayar destekli tasarım ve imalat programlarını kullanan, program menülerini ve komutlarını kullanarak tasarım yapılacak parçayı çizim mantığına göre çizen, taslak çizimi oluşturan, tasarımını yapacağı ürünleri işlemede kullanılacak takımları planlayan, parça boyutlarını işleyeceği makineye göre belirleyen, tasarımı tamamlanan ürünün dosyasını oluşturan, işlem sırasına göre üretim kodlarını ve hazır programları kullanan, astlarını yönlendiren ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

 

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 3115 (Makine mühendisliği teknisyenleri)

 

Kazanılması Hedeflenen Öğrenme Çıktıları:

Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.

1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar.

1.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar.

1.3: Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar.

1.4: Çevre koruma önlemlerini açıklar.

Öğrenme Çıktısı 2: İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.

2.1: Kalite sağlamadaki tekniklerini açıklar.

2.2: Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları sıralar.

2.3: İşlemlerin gerçekleştirilmesinde astlarını nasıl yönlendireceğini açıklar.

Öğrenme Çıktısı 1: İş öncesi hazırlık yapar.

1.1. Ölçme ve kontrol aletlerini kontrol eder.

1.2. Kullanılacak alet, araç, gereç ve malzemeleri hazırlar.

1.3. CNC Tezgâhlarında gerekli ayarları yapar.

Öğrenme Çıktısı 2: Bilgisayar destekli tasarım ve imalat (CAD/CAM) programı kullanır.

2.1. Programı yapılacak iş parçasının katı modelini oluşturur.

2.2. Programı yapılacak iş parçasının CAM programı ile takım yolunu oluşturur.

Öğrenme Çıktısı 3: Tezgâhı programlar.

3.1. CNC Programını yapma yöntemine karar verir.

3.2. CNC programlamayı yapar.

3.3. Üç boyutlu (x, y, z, a, b, c) koordinat sistemlerine uygun program yapar.

3.4. CNC programını kontrol eder.

Öğrenme Çıktısı 4: CNC programını tezgâhta çalıştırır.

4.1. Programı otomatik çalışır duruma getirerek kontrollü çalıştırır.

4.2. Tezgâhı seri üretime hazırlar.

4.3. Tezgâhı kapatır.

Öğrenme Çıktısı 5: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

5.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

5.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

5.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.


2- HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ

Meslek Tanımı

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 5) iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini alarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde endüstriyel üretimin gerçekleştirildiği işyerlerinde otomasyon sistemleri, iş makineleri, takım tezgâhları, robot sistemleri ve preslerin kumanda sistemini tanımlı tasarımlar üzerinden projelendiren, montajını yapan, bakım onarım işlemlerini gerçekleştiren, kendisinin ve astlarının mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Hidrolik Pnömatikçi, devre elemanlarının sembollerle ifade edilmesi, istenen kuvvet, hareket veya momente göre gerekli hesaplamaların yapılması, devrenin çeşitli yazılımlar ile tanımlı tasarımlara göre projelendirilmesi ve simülasyonunun yapılması işlemlerini yürütür.

 

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 3139 (Otomatik kumanda teknik elemanı)

 

Kazanılması Hedeflenen Öğrenme Çıktıları:

Öğrenme Çıktısı 1: Hidrolik Pnömatik sistem uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.

1.1. Mesleğe özgü iş sağlığı ve güvenliği kurallarını tanımlar.

1.2. İSG kurallarını yaptığı çalışmalarda uygular.

1.3. Çalışma alanında tehlike oluşturacak riskleri tespit eder.

1.4. Risk değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunur.

1.5. Çalışma sahasında İSG kuralları çerçevesinde talimatlara uygun gereken önlemleri alır.

1.6. Hidrolik Pnömatik Sistem uygulamalarında meslek hastalıklarına karşı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işletme talimatlarına uygun kişisel güvenlik önlemlerini alır.

1.7. Hidrolik Pnömatik Sistem uygulamaları sırasında KKD yönetmeliğine uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır.

1.8. Hidrolik Pnömatik Sistem uygulamalarında makine, malzeme ve ekipmanları işletme talimatlarına göre güvenli şekilde kullanır.

1.9. Hidrolik Pnömatik Sistem uygulamalarında olabilecek kaza ve yaralanmalara karşı ilkyardım prosedürlerini uygular.

1.10. Kaza sonrası hukuki işlemlerinin yürütülmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

 

Öğrenme Çıktısı 2: Acil durum prosedürlerini uygular.

2.1. Hidrolik Pnömatik Sistem uygulamalarındaki tehlike durumlarında acil durum prosedürlerini uygular.

2.2. Sesli, görsel uyarı ve işaretlerin anlamlarını ifade eder.

2.3. Çalışma alanı ve ekipmanları talimatlara uygun düzenleyerek tehlike oluşturmasını önler.

2.4. İşyerinde çıkabilecek yangınlara karşı önlem alır.

2.5. Hidrolik Pnömatik devre elemanları ve kimyasallarının yangınlarına müdahale araç ve ekipmanlarını bilir.

2.6. Yangın araç ve ekipmanlarını aktif olarak kullanır.

2.7. Makine, ekipman ve malzemelerini çalışma alanında acil çıkışları engellemeyecek şekilde yerleştirir.

Öğrenme Çıktısı 1: Çevre koruma tedbirlerini uygular.

1.1. İnsan sağlığı ve çevreye zarar verecek malzemeleri ve kimyasalları tanımlar.

1.2. Tehlikeli ve zararlı atıkları talimatlar doğrultusunda ayrıştırır/ayrıştırılmasını sağlar.

1.3. Tehlikeli ve zararlı atıkları talimatlar doğrultusunda depolar/depolanmasını sağlar.

1.4. Dönüştürülebilen malzemeleri geri kazanım için ayrıştırır/ayrıştırılmasını sağlar.

1.5. Hidrolik Pnömatik sistem uygulamaları sırasında oluşan tozlara karşı emniyet tedbirlerini alır.

1.6. Hidrolik Pnömatik sistem uygulamaları sırasında oluşan gürültüye karşı talimatları uygular.

1.7. Enerji ve işletme kaynaklarının kullanımında tasarruflu hareket eder.

Öğrenme Çıktısı 2: Kalite yönetim sistemlerini uygular.

2.1. Kalite kontrol ve yönetim sistemleri terimlerini ifade eder.

2.2. Kalite bilgi ve değerlendirme formlarını doldurur.

2.3. Kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygular.

2.4. Hidrolik Pnömatik sistem uygulamalarında izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite

gerekliliklerini uygular.

2.5. Hidrolik Pnömatik sistem uygulama sürecinde belirlenen hata ve arızaları önler.

Öğrenme Çıktısı 1: Hidrolik bilgisine sahiptir.

1.1. Hidrolik sistemlerle ilgili tanımlamaları yapar.

1.2. Hidrolik sistem ve ekipmanların çalışma mantığını ifade eder.

1.3. Hidrolik sistemleri kullanım alanlarına göre ayırt eder.

1.4. Hidrolik sistemleri kullanım amaçlarına göre avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir.

1.5. Hidrolik devre elemanlarının tanımlarını yapar ve çeşitlerine göre sınıflandırır.

1.6. Tesisat iletim elemanlarını tanır, bağlantı yöntemlerini bilir.

1.7. Sızdırmazlık elemanlarını, rakor, armatör vb. elemanları ve kullanım amaçlarını bilir.

1.8. Akışkanlar mekaniği tanımını yapar.

Öğrenme Çıktısı 2: Hidrolik sistemler proje okuma bilgisine sahiptir.

2.1.Hidrolik devre elemanlarının ulusal ve uluslar arası standartlara göre sembolik ve teknik gösterimini tanır.

2.2. Hidrolik devre projelerini okuyarak sistemin çalışması hakkında yorum yapar.

2.3. Hidrolik devre elemanlarının katalog, kılavuz ve broşürlerini okur.

2.4. İş akış diyagramlarını yorumlar.

Öğrenme Çıktısı 1: Pnömatik sistemler bilgisine sahiptir.

1.1. Pnömatik sistemlerle ilgili tanımlamaları yapar.

1.2. Pnömatik sistemlerin çalışma mantığını ifade eder.

1.3. Pnömatik sistemleri kullanım alanlarına göre ayırt eder.

1.4. Pnömatik sistemleri kullanım amaçlarına göre avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir.

1.5. Pnömatik devre elemanlarının tanımlarını yapar ve çeşitlerine göre sınıflandırır.

1.6. Tesisat iletim elemanlarını tanır, bağlantı yöntemlerini bilir.

1.7. Sızdırmazlık elemanlarını, rakor, armatör vb. elemanları ve kullanım amaçlarını bilir.

Öğrenme Çıktısı 2: Pnömatik sistemler proje okuma bilgisine sahiptir.

2.1. Pnömatik devre elemanlarının ulusal ve uluslar arası standartlara göre sembolik ve teknik gösterimini tanır.

2.2. Pnömatik devre projelerini okuyarak sistemin çalışması hakkında yorum yapar.

2.3. Pnömatik devre elemanlarının katalog, kılavuz ve broşürlerini okur.

2.4. İş akış diyagramlarını yorumlayarak arıza kaynaklarını proje üzerinden bulur.

Öğrenme Çıktısı 1: Hidrolik sistemlerde kullanılacak elemanların hazırlıklarını yapar.

1.1. Hidrolik devre projesinde belirtilen malzeme listesindeki elemanları ambardan kontrol ederek teslim

alır.

1.2. Yağ ve bağlantı noktalarının fiziksel kontrollerini yapar.

1.3. Sistemde kullanılacak filtrelerinin uygunluk kontrollerini yaparak montaj için hazırlar.

1.4. Pompa motoru elektrik kumandası için gerekli elemanları ilgili birimden yardım alarak hazırlar.

1.5. Sistemde kullanılacak valflerin mekanik kontrollerini yaparak montaj için hazırlar.

1.6. Sistemde kullanılacak silindirlerin ve motorların mekanik kontrollerini yaparak montaj için hazırlar.

1.7.Tesisat iletim elemanlarının (boru ve hortumların) montajında kullanılacak rakor, armatür,

sızdırmazlık elemanlarını hazırlar.

1.8. Hidrolik devre elemanlarının montajında kullanılacak olan araç, gereç ve ekipmanları hazırlar.

Öğrenme Çıktısı 2: Hidrolik devre montajını yapar..

2.1. Hidrolik elemanların devre şeması, işlem sırası ve numarasına göre montajını yapar.

2.2. Devre elemanlarının elektrik ve hidrolik güç bağlantılarını yapar.

2.3. Tesisat iletim hortum ve boru bağlantılarını yapar.

2.4. Sistemin çalışması için gerekli miktar hidrolik yağı depoya doldurur.

2.5. Sistemi çalıştırmadan önce devre elemanları ve bağlantılarını son defa kontrol eder.

Öğrenme Çıktısı 3: Hidrolik devrenin test çalışmasını yapar..

3.1. Sistemdeki yön kontrol valflerini başlangıç konumuna alır.

3.2. Sistemin basınç ve hız ayarları için devre elemanlarını düşük değerlere ayarlar.

3.3. Sistemi düşük basınç ve hızlarda test etmek için hazırlıklarını yapar ve amirine sistem kontrolü için haber verir.

Öğrenme Çıktısı 1: Pnömatik sistemlerde kullanılacak elemanların hazırlıklarını yapar.

1.1. Pnömatik devre projesinde belirtilen malzeme listesindeki elemanları ambardan kontrol ederek teslim alır.

1.2. Hava deposunu, kompresörü ve bağlantı noktalarının fiziksel kontrollerini yapar.

1.3. Sistemde kullanılacak filtrelerinin uygunluk kontrollerini yaparak montaj için hazırlar.

1.4. Kompresörün elektrik kumandası için gerekli elemanları ilgili birimden yardım alarak hazırlar.

1.5. Sistemde kullanılacak valflerin mekanik kontrollerini yaparak montaj için hazırlar.

1.6. Sistemde kullanılacak silindirlerin ve motorların mekanik kontrollerini yaparak montaj için hazırlar.

1.7.Tesisat iletim elemanlarının (boru ve hortumların) montajında kullanılacak rakor, armatür,

sızdırmazlık elemanlarını hazırlar.

1.8. Pnömatik devre elemanlarının montajında kullanılacak olan araç, gereç ve ekipmanları hazırlar.

Öğrenme Çıktısı 2: Pnömatik devre montajını yapar..

2.1. Pnömatik elemanların devre şeması, işlem sırası ve numarasına göre montajını yapar.

2.2. Devre elemanlarının elektrik ve pnömatik güç bağlantılarını yapar.

2.3. Tesisat iletim hortum ve boru bağlantılarını yapar.

2.4. Sistemi çalıştırmadan önce devre elemanları ve bağlantılarını son defa kontrol eder.

Öğrenme Çıktısı 3: Pnömatik devrenin test çalışmasını yapar..

3.1. Sistemin çalışması için gerekli havanın hazırlanması için kompresörü çalıştırır.

3.2. Sistemdeki yön kontrol valflerini başlangıç konumuna alır.

3.3. Sistemin basınç ve hız ayarları için devre elemanlarını düşük değerlere ayarlar.

3.4. Sistemi düşük basınç ve hızlarda test etmek için hazırlıklarını yapar ve amirine sistem kontrolü için haber verir.

Öğrenme Çıktısı 1: Hidrolik sistemlerde bakım işlemlerini yapar.

1.1. Bakım yapılacak tezgâh, makine veya sistemin bakım onarım kartlarını inceler.

1.2. Bakım yapılacak tezgâh, makine veya sistemin hidrolik projesini inceler.

1.3. Ölçüm noktalarının temizlik ve sızıntı kontrollerini yapar.

1.4. Manometreyi kolay okunacak şekilde teknolojik kurallara uygun olarak bağlar.

1.5. Manometreyle ölçülen değerleri kaydeder ve amirine bildirir.

1.6. Sistemdeki yağ sızıntı ve kaçaklarını gözle kontrol eder.

1.7. Yağ deposunda akışkan seviyesini kontrol eder.

1.8. Yağ değişimi gerektiğinde sistemi başlangıç konumuna alarak yağın depoya dönmesini sağlar.

1.9. Teknolojik kurallara uygun olarak yağ değişimini yapar.

1.10. Hidrolik akışkan ve atıklarını, tehlikeli atıklar yönetmeliği ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre işverenin talimatları doğrultusunda depolar.

Öğrenme Çıktısı 2: Hidrolik sistemlerde arıza tespiti ve onarım işlemlerini yapar.

2.1. Akışkanın kirlilik değerini ölçüm aracı ile kontrol eder.

2.2. Ölçüm değerine göre ömrü dolan filtreyi teknolojik kurallara göre söker.

2.3. Filtre ile bağlantılı elemanları sökerek filtre yuvasını temizler.

2.4. Yeni filtreyi ve diğer elemanları kurallara uygun olarak yerine takar.

2.5. Hortum ve borulardaki kırılma ve gerginliği kontrol ederek, arızalı hortum ve boruları belirler.

2.6. Hortum ve boruların bağlantı rakor, armatür veya flanşlarını uygun yöntemle söker.

2.7. Katalog değerlerine veya devre projesine uygun hortum veya borunun sisteme montajını yapar.

2.8. Sistem basıncı ve valflerin çıkış basıncını manometre ile ölçer.

2.9. Ayar gerektiren valfleri orijinal ayar kiti ile ayarlar.

2.10. Değiştirilmesi gereken valfi katalogdan belirleyerek amirine bildirir.

2.11. Valfin sistem kurallarına uygun olarak değişimini yapar.

2.12. Hidrolik silindirlerin / motorların basınç ve hız kontrollerini yapar.

2.13. Silindir piston kollarını, gövdesini, piston / motor giriş ve çıkış yollarını kontrol eder.

2.14. Değiştirilecek parçaları katalogdan belirler ve amirine bildirir.

2.15. Arızalı parçaları değiştirerek silindirin / motorun teknolojik kurallara göre montajını yapar.

2.16. Akış kontrol valfinden iş elemanlarının hızını proje/katalog değerine ayarlar.

2.17. Hidrolik sistem arızalarını bularak sonuçlarını Neden-Sonuç ilişkisine dayandırır.

Öğrenme Çıktısı 3: Hidrolik sistemleri onarım işlemleri sonrası işletmeye alır.

3.1. Hidrolik sistemi işletmeye almadan önce son kontrollerini yapar.

3.2. Talimatlara ve İSG kurallarına uyarak sistemi işletmeye alır.

3.3. Yapılan bakım ve onarım faaliyetlerini bakım onarım kartlarına işler.

Öğrenme Çıktısı 1: Pnömatik sistemlerde bakım işlemlerini yapar.

1.1. Bakım yapılacak tezgah, makine veya sistemin bakım onarım kartlarını inceler.

1.2. Bakım yapılacak tezgah, makine veya sistemin pnömatik devre projesini inceler.

1.3. Ölçüm noktalarının temizlik ve kaçak kontrollerini yapar.

1.4. Manometreyi kolay okunacak şekilde teknolojik kurallara uygun olarak bağlar.

1.5. Manometreyle ölçülen değerleri kaydeder ve amirine bildirir.

1.6. Şartlandırıcıyı ve hava tankını periyodik kontrol ederek su tahliyesini sağlar.

1.7. Yağlayıcının yağ seviyesini kontrol ederek eksik ise katalogda belirtilen yağ takviyesini yapar.

1.8. Basınç göstergelerini kontrol ederek sistem çıkış basıncı ile karşılaştırır.

1.9. Hava kaçaklarını gözle ve dinleme yoluyla kontrol eder.

1.10. Sistemin gürültülü çalışıp çalışmadığını test eder.

Öğrenme Çıktısı 2: Pnömatik sistemlerde arıza tespiti ve onarım işlemlerini yapar.

2.1. Filtreleri periyodik kontrol ederek kirlenen filtre elemanını temizler veya teknolojik kurallara göre değiştirir.

2.2. Hortum ve borulardaki kırılma ve gerginliği kontrol ederek, arızalı hortum ve boruları belirler.

2.3. Hortum ve boruların bağlantı rakor, armatür veya flanşlarını uygun yöntemle söker.

2.4. Katalog değerlerine veya devre projesine uygun hortum veya borunun sisteme montajını yapar.

2.5. Sistem basıncı ve valflerin çıkış basıncını manometre ile ölçer.

2.6. Ayar gerektiren valfleri orijinal ayar kiti ile ayarlar.

2.7. Değiştirilmesi gereken valfi katalogdan belirleyerek amirine bildirir.

2.8. Valfin sistem kurallarına uygun olarak değişimini yapar.

2.9. Pnömatik silindirlerin / motorların basınç ve hız kontrollerini yapar.

2.10. Silindir piston kollarını, gövdesini, piston / motor giriş ve çıkış yollarını kontrol eder.

2.11. Değiştirilecek parçaları katalogdan belirler ve amirine bildirir.

2.12. Arızalı parçaları değiştirerek silindirin / motorun teknolojik kurallara göre montajını yapar.

2.13. Akış kontrol valfinden iş elemanlarının hızını proje/katalog değerine ayarlar.

Öğrenme Çıktısı 3: Pnömatik sistemleri onarım işlemleri sonrası işletmeye alır.

3.1. Pnömatik sistemi işletmeye almadan önce son kontrollerini yapar.

3.2. Talimatlara ve İSG kurallarına uyarak sistemi işletmeye alır.

3.3. Yapılan bakım ve onarım faaliyetlerini bakım onarım kartlarına işler.

Öğrenme Çıktısı 1: Tanımlı hidrolik devre projeleri tasarlar.

1.1. Proje çizimi için gerekli olan araç ve gereçleri kullanır.

1.2. Projelerde açık / kapalı, sabit / hareketli sistemleri birbirinden ayırt eder.

1.3. Kullanıcı / müşterinin taleplerini tespit eder ve taleplere göre tanımlı tasarımlar yapar.

1.4. Hidrolik kumanda sisteminde kullanılacak iş elemanı sayısına karar verir.

1.5. İstenilen kuvvet veya momentlerden hacimsel debi, hız ve basıncı hesaplar.

1.6. Hidrolik elemanları seçerek sistemin ana hatları ile taslağını hazırlar.

1.7. Sisteme uygun akışkan özelliğini belirleyerek miktarını hesaplar.

1.8. Hidrolik sistemin çalışma diyagramını çizer ve diyagrama göre hidrolik kumanda devresini oluşturur.

1.9. Hidrolik devre elemanlarını gruplandırır ve gruplara göre numaralandırır.

1.10. Hidrolik devrelerin yol adım diyagramını oluşturur.

1.11. Hidrolik sistemi, simülasyon programında çizer ve test eder.

1.12. İlgili birimden/amirinden projenin onayını alır.

1.13. Projeye göre ad, sembol ve görevlerini gösteren hidrolik elemanlar listesini bir tablo halinde çıkarır.

Öğrenme Çıktısı 1: Tanımlı pnömatik devre projeleri tasarlar.

1.1. Proje çizimi için gerekli olan araç ve gereçleri kullanır.

1.2. Projelerde açık / kapalı, sabit / hareketli sistemleri birbirinden ayırt eder.

1.3. Kullanıcı / müşterinin taleplerini tespit eder ve taleplere göre tanımlı tasarımlar yapar.

1.4. Pnömatik kumanda sistemde kullanılacak iş elemanı sayısına karar verir.

1.5. İstenilen kuvvet veya momente göre hız ve basıncı hesaplar.

1.6. Pnömatik elemanları seçerek sistemin ana hatları ile taslağını hazırlar.

1.7. Pnömatik sistemde kullanılacak hava hacmini hesaplayarak uygun kompresörü belirler.

1.8. Hava depo tankının sisteme gerekli olup olmadığına karar vererek kapasitesini tayin eder ve seçimini yapar.

1.9. Pnömatik sistemin çalışma diyagramını çizerek pnömatik kumanda devresini oluşturur.

1.10. Pnömatik devre elemanlarını gruplandırarak numaralandırır.

1.11. Pnömatik devrelerin yol adım diyagramını oluşturur.

1.12. Pnömatik sistemi simülasyon programında çizerek test eder.

1.13. İlgili birimden/amirinden projenin onayını alır.

1.14. Projeye göre ad, sembol ve görevlerini gösteren pnömatik elemanlar listesini bir tablo halinde çıkarır.

 

3- MEKANİK BAKIMCI

 

Meslek Tanımı

Mekanik Bakımcı (Seviye 5) işyerinde bulunan tüm makine, alet, donanım ve sistemlerde oluşan aksaklıkları gideren ve bunların istenilen şekilde çalışması için gerekli bakımlarını, arızaların onarımlarını ve kurulumlarını gerçekleştiren kişidir. Bakım ve onarım işlemlerinde, makine, alet, donanım ve sistemlerin mümkün en uzun sürede ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması esastır.

Bakım ve onarım işlemleri sırasında ayarlama, montaj-demontaj, sıkma ve çeşitli talaşlı işlemler ile ölçme, kaynak yapma (elektrik ark, oksi-asetilen ve toz/gaz altı kaynağı) ve yağlama gibi tipik işlemlerin yanında hidrolik, pnömatik ayarlar ile hizalama, dengeleme, merkezleme ve üç boyutlu konumlandırma türünden mekanik ayarları yapma gibi işlemler uygun bilgi ve beceriler kullanılarak sağlanır.

Mekanik Bakımcı, genel nezaret altında gerçekleştirdiği bakım, onarım ve kurulum işlemlerinde, yaptığı işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan makine, alet, donanım ya da sistemlerin uygun şekilde çalışması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması Mekanik Bakımcının sorumlulukları arasında yer alır.

 

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7233 (Tarımsal ve endüstriyel makinelerin bakım ve onarım işlerinde çalışanlar)

 

Kazanılması Hedeflenen Öğrenme Çıktıları:

Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.

1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar.

1.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı tarif eder.

1.3: Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamayı tarif eder

Öğrenme Çıktısı 2: Çevre koruma önlemlerini açıklar.

2.1: Çevresel risklerin azaltılmasını tarif eder.

2.2: İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etme süreçlerini sıralar.

Öğrenme Çıktısı 3: İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.

3.1: Kalite sağlamadaki tekniklerini açıklar.

3.2: Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları tarif eder.

Öğrenme Çıktısı 1: Makinelerin kurulumunu yapar.

1.1: Makinenin bağlantı elemanlarını ve tesisatlarını söker.

1.2: Makinenin güvenli şekilde kaldırılması ve taşınmasını sağlar.

1.3: Makinenin kurulacağı zemin ve tesisat hazırlıklarını açıklar.

1.4: Makinenin belirlenen konuma yerleştirilmesini, iş güvenliği kurallarına ve işyeri talimatlarına uygun şekilde sağlar.

1.5: Makinenin bağlantı ve montaj işlemlerini prosedürlere uygun olarak gerçekleştirir.

1.6: Makinenin istenen şekilde çalışması için gerekli teknik ayarları yapar.

Öğrenme Çıktısı 2: Kurulumu tamamlanan makineler hakkında bilgi vererek formları doldurur.

2.1: Kurulumu yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

2.2: Yapılan kurulum işlemlerini ilgili formlara işler.

Öğrenme Çıktısı 3: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

3.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

3.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

3.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Öğrenme Çıktısı 1: Bakım faaliyetleri ile ilgili kontrolleri yaparak raporlar.

1.1: Bakım öncesi kontroller ile ilgili değerlendirmeler yapar.

1.2: Bakım faaliyetlerine yönelik iş planı hazırlar.

1.3. İş planı doğrultusunda çalışmanın yürütülmesini sağlar.

Öğrenme Çıktısı 2: Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlar.

2.1: Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.

2.2: Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar.

2.3: Çalışma için gerekli malzeme ve ekipmanı hazırlar.

2.4: Bakımı yapılacak makinenin güvenlik önlemlerini talimatlara uygun olarak alır.

2.5: Bakımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.

Öğrenme Çıktısı 3: Koruyucu bakım faaliyetlerini gerçekleştirir.

3.1: Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.

3.2: Gevşemesi muhtemel parçaları ve bağlantıları kontrol ederek sıkma işlemini gerçekleştirir.

3.3: Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.

3.4: Makinelerin yağ değişimini periyodik olarak gerçekleştirir.

3.5: Filtreyi, sızdırmazlık elemanını, kayışı ve rulmanı değiştirir.

3.6: Değişen parçaların ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.

Öğrenme Çıktısı 4: Bakımı tamamlanan makinelerde son işlemleri gerçekleştirir.

4.1: Bakımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

4.2: Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

Öğrenme Çıktısı 5: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

5.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

5.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

5.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Öğrenme Çıktısı 1: Bakım faaliyetleri ile ilgili kontrolleri yaparak raporlar.

1.1: Bakım öncesi kontroller ile ilgili değerlendirmeler yapar.

1.2: Bakım faaliyetlerine yönelik iş planı hazırlar.

1.3. İş planı doğrultusunda çalışmanın yürütülmesini sağlar.

Öğrenme Çıktısı 2: Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlar.

2.1: Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.

2.2: Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar.

2.3: Çalışma için gerekli malzeme ve ekipmanı hazırlar.

2.4: Bakımı yapılacak makinenin güvenlik önlemlerini talimatlara uygun olarak alır.

2.5: Bakımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını

kapatır veya kontrol altına alır.

Öğrenme Çıktısı 3: Arıza tespitini açıklar.

3.1: Arıza tespit yöntemlerini sıralar.

3.2: Olası sızdırmazlık elemanı arızalarını sıralar.

3.3: Olası mekanik parça arızalarını sıralar.

Öğrenme Çıktısı 4: Arızaları giderir.

4.1: Sızdırmazlık elemanlarının arızalarını giderir.

4.2: Mekanik parçaların arızalarını giderir.

Öğrenme Çıktısı 5: Onarımı tamamlanan makinelerde son işlemleri gerçekleştirir.

5.1: Onarımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

5.2: Yapılan onarım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

Öğrenme Çıktısı 6: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

6.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

6.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

6.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

4- MAKİNE RESSAMI

Meslek Tanımı

Makine Ressamı (Seviye 5); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulayarak, çevre ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, ürün projesi geliştirmek üzere standartlara uygun şekilde bilgisayar destekli programlarla veya teknik resim aletlerini kullanarak teknik şartnameye uygun model tasarımı yapan, ürün geliştirilmesinde rol alan, projelerde tanımlanmış revizyonları yapan, üretilecek makine parçalarının imalat, montaj ve komple resimlerini çizen, simülasyonlarını hazırlayan ve prototip safhasında üretime yardımcı olan kişidir.

Parça üzerinden resim oluşturma, iş istasyonlarına göre operasyon sayfalarını hazırlama, üretim maliyetinin belirlenmesinde ürün ve üretim süreci raporu hazırlama, ürettiği resim ve bilgilerin çıktılarını alarak ilgililere ulaşmasını ve düzenli bir şekilde arşivlenmesini sağlama Makine Ressamı (Seviye 5)’nın sorumlulukları arasındadır. Makine Ressamı (Seviye 5) üretim için gerekli olan bağlama, işleme ve taşıma ekipmanlarını tasarlar. Bilgilendirme ve koordinasyon görevlerini yerine getirir.

 

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 3118 (Teknik Ressamlar)

 

Kazanılması Hedeflenen Öğrenme Çıktıları:

Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği ile yangın ve acil durum kurallarını uygular.

1.1: Çalışma anında meydana gelebilecek iş kazalarına müdahale etmede gerekli temel ilk yardım kurallarını açıklar.

1.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mesleğe ilişkin yasal düzenlemeleri tanımlar.

1.3 : Çalışma ortamındaki risk faktörlerini değerlendirerek bunların azaltılmasına ilişkin önlemleri sıralar.

1.4: İş alanının ve personelin güvenliğinin sağlanmasında kullanılacak uyarı işaret ve levhalarını seçer.

1.5: Yangın ve deprem gibi durumlarda uygulanacak acil durum prosedürlerini tanımlar.

1.6: Yangın önleme ve yangınla mücadele yöntemlerini ifade eder.

Öğrenme Çıktısı 2: Çevre koruma mevzuatına uygun çalışır.

2.1: Çevre güvenliği konusundaki yasal gereklilikleri ve işyerine ait kuralları sınıflandırır.

2.2: Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayrıştırmayı ve sınıflamayı yapar.

2.3: Tehlikeli ve zararlı atıkların diğer malzemelerden ayrılarak güvenli bir şekilde depolanmasına ilişkin yöntemlerini açıklar.

2.4: Çalışma ortamındaki risklerden korunmada gerekli olan kişisel koruyucu donanımları tanımlar.

Öğrenme Çıktısı 1: Kalite sağlamada kalite gerekliliklerini ve teknik prosedürleri uygular.

1.1: İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

1.2: Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

1.3: Makine, alet, donanım veya sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

1.4: İş ve işlem sürecinde kalite gerekliliklerinin yerine getirilmesi, uygulamaların kontrol edilmesi ve güvence altına alınmasına ilişkin yöntemleri sıralar.

1.5: Kalibrasyonu gerçekleştirilen cihazlar ile ölçme ve kontrol işlemi yapar.

1.6: İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

1.7: Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri uygular.

Öğrenme Çıktısı 1: İş programını yaparak çalışma yerini düzenler, kullanılacak takım ve malzemeleri hazırlar.

1.1: Prosedür ve talimatlara göre çalışma programını yapar.

1.2: Mesleği ile ilgili terimleri açıklar.

1.3: Çalışmaların verimli şekilde sürdürülmesi için iş alanını kontrol ederek uygunluğunu sağlar.

1.4: Çalışma alanı içerisinde işiyle ilgili olmayan malzemelerin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar.

1.5: Çalışma alanı ile ilgili ekipmanın tanımlanmış yerlerinde bulunmasını sağlar.

1.6: Çalışma alanını düzgün ve temiz tutarak gerçekleştirilecek diğer işlemlere uygun şekilde bırakır.

1.7: Çalışma yerinin düzenlenmesinde dikkate alınması gereken kriterleri sebepleri ile birlikte açıklar.

1.8:Yapacağı iş ile ilgili araç, gereç ve ekipmanı çalışır durumda olup olmadıklarını kontrol ederek hazırlar.

1.9: Mesleğinde kullanılan ofis araçlarının adlarını ve kullanım özelliklerini sıralar.

1.10: Dokümanların dosyalanması ve arşivlenmesi işleminin önemini ve özelliklerini açıklar.

Öğrenme Çıktısı 1: BDT programlarını kullanarak teknik resim çizer ve çıktı alır.

1.1: Parçaya ve teknik resim kurallarına göre çizgi çizme komutlarını kullanır.

1.2: Parçaya ve teknik resim kurallarına göre kesit alma komutlarını kullanır.

1.3: BDT programında bulunan standart parça kütüphanelerini kullanır.

1.4: Parçaya ve teknik resim kurallarına göre ölçülendirme komutlarını kullanır.

1.5. Teknik talimatlarla verilen değerleri referans alarak tolerans komutlarını kullanır.

1.6: İş parçasının özelliklerine ve standartlara göre sembol komutlarını (birleştirme, geçme, hidrolik ve pnömatik semboller vb.) kullanır.

1.7: Antetli kağıt ortamında çıktı alır.

1.8: Bilgisayar ortamında dosyalama suretiyle kayıt alma işlemini gerçekleştirir.

1.9: Bilgisayar Destekli Tasarım yazılımlarının kullanım özelliklerini açıklar.

1.10: Bilgisayarın kullanım özelliklerini sıralar.

1.11: Mesleğe ilişkin yazılımların kullanım özelliklerini tanımlar.

1.12: Şekiller arası ilişkileri yorumlar.

1.13: Teknik resim kurallarını açıklar.

1.14: Makine parçası imalatında yüzey işleme ve geometrik toleransların özelliklerini açıklar.

1.15: Görevlerin yerine getirilmesinde yapılması gereken matematiksel işlemleri ve geomerik

çözümlemeleri gerçekleştirir.

Öğrenme Çıktısı 2: Parça üzerinden teknik resim oluşturur.

2.1: Ölçü aletlerini kullanarak parça üzerinden ölçü çıkarır.

2.2: Parçaya göre taslak çizim oluşturur.

2.3: Elle veya BDT ortamında parçaya ve teknik resim kurallarına göre teknik resmi oluşturur.

2.4: Parça üzerinden teknik resim oluşturmada yararlandığı ölçme ve kontrol aletlerini ve kullanım özelliklerini sıralar.

2.5: Teknik resimlerin okunması, çizilmesi ve yorumlanmasındaki esasları açıklar.

2.6: Standart ölçülerle ilgili tanımları yapar.

Öğrenme Çıktısı 3: Teknik resim aletlerini kullanarak çizim yapar.

3.1: Çizgi standartlarına göre çizim kalemlerini seçer.

3.2: Teknik resim çizim aletlerini (çizim masası, T cetveli, gönye, pergel, açıölçer vb.) teknik

dokümanlara göre seçerek kullanır.

3.3: Teknik resim kurallarına göre eskiz resim çizer.

3.4: Seçilen teknik resim kağıdına kalemle çizim yapar.

3.5: Teknik resim çizmede kullandığı araç, gereç ve ekipmanları özellikleri ile beraber sıralar.

Öğrenme Çıktısı 4: Montaj resimlerini çizer ve parça listesini oluşturur.

4.1: Montajı tanımlayan yeterli görünüş sayısını belirler.

4.2: Montaja ait kesit resimlerini oluşturur.

4.3: Montaja ait detay resimlerini oluşturur.

4.4: Montaja ait gerekli bilgileri resim üzerinde belirtir.

4.5. Parça numaralarını montaj resmi üzerinde oluşturur.

4.6: Parçaların sayı ve özelliklerini içeren listeyi oluşturur.

4.7: Makine elemanlarına ait standartları gösterir.

4.8: Mesleğe ilişkin ulusal ve uluslar arası standartları tanımlar.

4.9: Makineyi oluşturan elemanların adlarını, kullanıldığı yeri ve özelliklerini sıralar.

4.10: İmalat ve montaj resimlerinde yer alan elemanların malzeme özelliklerini temel seviyede açıklar.

4.11: İşlenerek mamul hale getirilen metallerin çeşitlerini özellikleri ile birlikte temel seviyede tanımlar.

Öğrenme Çıktısı 5: Parça imalat resimlerini detaylandırır.

5.1: Operasyon esaslı teknik resim oluşturur.

5.2: İşlemle ilgili önemli ve uyarıcı bilgileri resim üzerinde gösterir.

Öğrenme Çıktısı 1: Proje çizer.

1.1: Tasarımdan üretime geçiş için gerekli teknik bilgileri sağlar.

1.2: Proje çizimlerinde standartları uygular.

1.3: Projeyi el ile veya bilgisayar ortamında hazırlar.

Öğrenme Çıktısı 2: Sınırlandırılmış tasarım yapar, simülasyon hazırlar.

2.1: Tasarım yapma ve simülasyon hazırlamada konu ile ilgili araştırma ve değerlendirme yapma yöntemlerini açıklar.

2.2: Yaptığı araştırma ve değerlendirme sonucuna göre sınırlandırılmış seviyede tasarım yapar.

2.3: Tasarımını yaptığı ürünlerin simülasyonunu hazırlar.

Öğrenme Çıktısı 3: Üretilebilirliğe göre tasarım yapar.

3.1: Üretilebilirliğe göre ham madde ve yarı mamullerin seçimini yapar.

3.2: Üretimde kullanılması gereken tezgahların kabiliyetlerini araştırır.

3.3: Mevcut tezgah kabiliyetlerini dikkate alır.

Öğrenme Çıktısı 4: Tasarımda ilgili standartları uygular.

4.1: Tasarıma göre imalat yöntemini belirler.

4.2: Tasarım ile ilgili standartları araştırır.

4.3: Ürünle ilgili standartlara göre tasarımını geliştirir.

Öğrenme Çıktısı 5: Üretim için gerekli yardımcı elemanları tasarlar.

5.1: Üretim için gerekli olan bağlama, işleme ve taşımada kullanılan kalıp ve aparatları ISG kurallarına ve teknik dokümanlara göre tasarlar.

5.2: Tasarlanan yardımcı elemanların imalat resmini oluşturur.

5.3: Mekanik sistemleri oluşturan elemanların adlarını kullanım özelliklerine göre temel seviyede sıralar.

5.4: Üretim yöntemlerini temel seviyede açıklar.

5.5: Ağırlık, ağırlık merkezi ve denge unsurlarının özelliklerini ve önemini tanımlar.

Öğrenme Çıktısı 1: Prototip hazırlamada ürün ve ölçü bilgilerini verir, operasyon sayfası hazırlar.

1.1: Tasarımı yapılan ürün hakkında üretim birimine bilgi verir.

1.2: Prototip ürün için imalat biriminin ihtiyaçlarına göre ölçü bilgilerini verir.

1.3: İş istasyonuna göre operasyon sayfalarını hazırlar.

1.4: Teknik dokümanlara ve parçanın özelliklerine göre kullanılacak ölçü aletlerini ve kontrol

mastarlarını belirler.

1.5: Ölçü ve kontrol kriterlerini belirler.

1.6: Parça iş akışlarını belirler.

1.7. Mesafe ve ağırlık değerlerini belirler.

Öğrenme Çıktısı 2: Maliyet belirlemede ürün raporu ve üretim süreci raporu hazırlar.

2.1: Tasarlanan ürünü oluşturan parçaların ham maddeleri, yarı mamul ya da mamul oluşlarıyla ilgili özellikleri rapor eder.

2.2: Tasarlanan ürünü oluşturan parçaların sayıları, boyutları, toleransları ve standartları ile ilgili özellikleri rapor eder.

2.3: Üretim esnasında kullanılacak özel aparatların maliyete etki edecek sayı, boyut, tolerans, standart, hazır-mamul vb. özelliklerini rapor eder.

Öğrenme Çıktısı 3: Üretim süreci raporu hazırlar.

3.1: Ürünü oluşturan parçaların ham maddelerine, boyutlarına, geometrik şekillerine toleranslarına, yüzey kalitelerine vb. özelliklerine göre hangi teknolojik yöntemle, araç ve gereçle işleneceğini rapor eder.

3.2: Parçaların iş istasyonlarında ortalama işlenme sürelerini teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere göre belirleyerek rapor eder.

3.3: İşletme şartları içinde veya işletme dışında yüzey sertleştirme, kaplama, boyama vb. özel işlem görecek parçaları rapor eder.

 

5- CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVİS GÖREVLİSİ

Meslek Tanımı

CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi (Seviye 5), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde çalışan, yetkisi dahilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; CNC takım tezgahları ile ilgili ürün ve üretim sistemlerinin üretildiği ve/veya kullanıldığı sektörlerde; iş organizasyonu yapan, uygulama eğitimi hazırlık işlemlerini gerçekleştiren, takım ve avadanlıkların bakımı, kontrol paneli ve son kullanıcı işlemleri ve üretimini sürdürebilirliği konularında son kullanıcıya eğitim veren ve danışmanlık yapan, CNC takım tezgahlarını devreye alan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Bu işlemler sırasında, verilen iş parçasına uygun program yazılmasının, uygun kesici takım seçiminin, işlenen parçanın talimatlarda belirtilen ölçülere, kaliteye ve özelliklere uygun olması için gerekli koşulların ve iş parçası ve kesici takım sıfırlaması konularının öğretilmesi “CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi”nin mesleki yetkinliğini gerektirir.

Eğitimini verdiği işlemlerin uygunluğu, en uygun işleme süresinin ve kalitesinin belirlenmesi, işlemleri tamamlanan iş parçalarının istenilen tolerans, boyut ve şekillerde olması, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakımı ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması için operatörün eğitilmesi, CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi’nin sorumlulukları arasında yer alır.

 

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 3135 (Metal üretim işlem kontrolörleri)

 

Kazanılması Hedeflenen Öğrenme Çıktıları:

Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.

1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar.

1.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar.

1.3: Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar.

1.4: Çevre koruma önlemlerini açıklar.

Öğrenme Çıktısı 2: İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.

2.1: Kalite sağlama tekniklerini açıklar.

2.2: Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları tarif eder.

Öğrenme Çıktısı 1: CNC takım tezgâhlarının türlerini, özelliklerini ve üretim süreçlerini tanımlar.

1.1: CNC takım tezgâhı türlerini imalat proseslerine göre tanımlar.

1.2: CNC takım tezgâhlarını kontrol tiplerine göre sıralar.

1.3: Üretilecek parçanın fiziksel özelliklerine göre CNC takım tezgâhlarının özelliklerini tanımlar.

1.4: CNC takım tezgâhlarının özelliklerini, üretim süreçlerine ve üretilecek parçaya göre tanımlar.

Öğrenme Çıktısı 2: CNC takım tezgâhının temel çalıştırma, hassasiyet ölçüm ve kontrol işlemlerini gerçekleştirir.

2.1: CNC takım tezgâhının açma-kapama işlemlerini emniyetli şekilde yapar.

2.2: CNC takım tezgâhının ekranlarından ikaz ve açılış parametrelerinin uygunluğunu, tezgâh

özelliklerine göre gözden geçirerek servis formuna yazar.

2.3: CNC takım tezgâhının terazisini ve eksenel hareketlerinin hassasiyetini ölçer.

2.4: CNC takım tezgâhının iş milindeki salgı miktarını ölçer.

Öğrenme Çıktısı 3: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

3.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

3.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

3.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Öğrenme Çıktısı 1: Uygulama sırasında kullanılacak hammadde, takım, aparat ve aletleri belirler.

1.1: Uygulama sırasında işlenecek parçanın teknik resmine göre hammadde seçimini yapar.

1.2: Uygulama sırasında kullanılması gereken ölçü ve kontrol aletlerini belirler.

1.3: Uygulama sırasında kullanılması gereken parça bağlama aparatlarını belirler.

1.4: Uygulama sırasında kullanılması gereken takım tutucu ve kesici takımları belirler.

Öğrenme Çıktısı 2: CNC takım tezgahlarında parça işleme uygulamaları yapar.

2.1: Verilen teknik resme göre, parça bağlama işlemini yapar.

2.2: Teknik resimde verilen detaylara göre, parametre ve işleme süresi hesaplarını yapar.

2.3: Teknik resmi verilen parçaya göre işleme programını hazırlar.

2.4: CNC takım tezgâhında, teknik resmi verilen parçanın numunesini üretir.

2.5: Üretilen parçanın toleranslara uygunluğunu kontrol eder.

2.6: Kontrol ünitesi üzerinde yer alan program yedeklerini harici belleğe aktarır.

Öğrenme Çıktısı 3: Satış öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetini açıklar.

3.1: Teknik resmi verilen parçanın tezgaha bağlanabilmesi için gerekli olan fikstür/bağlama aparatı ile ilgili teknik özellikleri tanımlar.

3.2: Verilen tezgâh özellik ve güç diyagramlarını açıklar.

Öğrenme Çıktısı 4: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

4.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

4.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

4.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

Öğrenme Çıktısı 1: Son kullanıcı eğitimi hazırlıklarını yapar.

1.1: Eğitim verilecek CNC takım tezgâhı ve operatörün ihtiyacına göre anlatılacak konuları sıralar.

1.2: Eğitim sırasında ihtiyaç duyulacak olan ekipmanın ve materyalin kontrolünü yapar.

Öğrenme Çıktısı 2: Son kullanıcı eğitimi verir.

2.1: CNC takım tezgâhının genel özellikleri ve garanti süresi hakkında son kullanıcıya bilgi verir.

2.2: CNC takım tezgâhında kullanılan, ekipmanların kullanım öncesi ve sonrasındaki bakımları ile ilgili son kullanıcıya bilgi verir.

2.3: CNC takım tezgâhının periyodik bakımları ile ilgili son kullanıcıya bilgi verir.

2.4: CNC takım tezgâhının kontrol paneli üzerindeki fonksiyonların kullanımı ve üniteye program aktarımı işlemini son kullanıcıya aktarır.

Öğrenme Çıktısı 3: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

3.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

3.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

3.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

6- CNC TAKIM TEZGÂHLARI MEKANİK SERVİS GÖREVLİSİ

 

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 3139

 

Kazanılması Hedeflenen Öğrenme Çıktıları:

Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.

1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar.

1.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar.

1.3: Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar.

1.4: Çevre koruma önlemlerini açıklar.

Öğrenme Çıktısı 2: İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.

2.1: Kalite sağlama tekniklerini açıklar.

2.2: Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları tarif eder.

Öğrenme Çıktısı 1: CNC takım tezgahlarının türlerini, özelliklerini ve üretim süreçlerini tanımlar.

1.1: CNC takım tezgâhı türlerini imalat proseslerine göre tanımlar.

1.2: CNC takım tezgâhlarını kontrol tiplerine göre sıralar.

1.3: Üretilecek parçanın fiziksel özelliklerine göre CNC takım tezgâhlarının özelliklerini tanımlar.

1.4: CNC takım tezgâhlarının özelliklerini, üretim süreçlerine ve üretilecek parçaya göre tanımlar.

Öğrenme Çıktısı 2: CNC takım tezgâhının temel çalıştırma, hassasiyet ölçüm ve kontrol işlemlerini gerçekleştirir.

2.1: CNC takım tezgâhının açma-kapama işlemlerini emniyetli şekilde yapar.

2.2: CNC takım tezgâhının ekranlarından ikaz ve açılış parametrelerinin uygunluğunu, tezgâh

özelliklerine göre gözden geçirerek hataları giderir.

2.3: CNC takım tezgâhının terazisini ve eksenel hareketlerinin hassasiyetini ölçer.

2.4: CNC takım tezgâhının iş milindeki salgı miktarını ölçer.

Öğrenme Çıktısı 3: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

3.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

3.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

3.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Öğrenme Çıktısı 1: Makinelerin kurulumunu yapar.

1.1: Makinenin bağlantı elemanlarını ve tesisatlarını söker.

1.2: Makinenin güvenli şekilde kaldırılması ve taşınmasını sağlar.

1.3: Makinenin kurulacağı zemin ve tesisat hazırlıklarını açıklar.

1.4: Makinenin belirlenen konuma yerleştirilmesini, iş güvenliği kurallarına ve işyeri talimatlarına uygun şekilde sağlar.

1.5: Makinenin bağlantı ve montaj işlemlerini prosedürlere uygun olarak gerçekleştirir.

1.6: Makinenin istenen şekilde çalışması için gerekli teknik ayarları yapar.

Öğrenme Çıktısı 2: Kurulumu tamamlanan makineler hakkında bilgi vererek formları doldurur.

2.1: Kurulumu yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

2.2: Yapılan kurulum işlemlerini ilgili formlara işler.

Öğrenme Çıktısı 3: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

3.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

3.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

3.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Öğrenme Çıktısı 1: Bakım faaliyetleri ile ilgili kontrolleri yaparak raporlar.

1.1: Bakım öncesi kontroller ile ilgili değerlendirmeler yapar.

1.2: Bakım faaliyetlerine yönelik iş planı hazırlar.

1.3. İş planı doğrultusunda çalışmanın yürütülmesini sağlar.

Öğrenme Çıktısı 2: Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlar.

2.1: Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.

2.2: Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar.

2.3: Çalışma için gerekli malzeme ve ekipmanı hazırlar.

2.4: Bakımı yapılacak makinenin güvenlik önlemlerini talimatlara uygun olarak alır.

2.5: Bakımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.

Öğrenme Çıktısı 3: Koruyucu bakım faaliyetlerini gerçekleştirir.

3.1: Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.

3.2: Gevşemesi muhtemel parçaları ve bağlantıları kontrol ederek sıkma işlemini gerçekleştirir.

3.3: Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.

3.4: Makinelerin yağ değişimini periyodik olarak gerçekleştirir.

3.5: Filtreyi, sızdırmazlık elemanını, kayışı ve rulmanı değiştirir.

3.6: Değişen parçaların ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.

Öğrenme Çıktısı 4: Bakımı tamamlanan makinelerde son işlemleri gerçekleştirir.

4.1: Bakımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

4.2: Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

Öğrenme Çıktısı 5: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

5.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

5.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

5.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Öğrenme Çıktısı 1: Bakım faaliyetleri ile ilgili kontrolleri yaparak raporlar.

1.1: Bakım öncesi kontroller ile ilgili değerlendirmeler yapar.

1.2: Bakım faaliyetlerine yönelik iş planı hazırlar.

1.3. İş planı doğrultusunda çalışmanın yürütülmesini sağlar.

Öğrenme Çıktısı 2: Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlar.

2.1: Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.

2.2: Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar.

2.3: Çalışma için gerekli malzeme ve ekipmanı hazırlar.

2.4: Bakımı yapılacak makinenin güvenlik önlemlerini talimatlara uygun olarak alır.

2.5: Bakımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.

Öğrenme Çıktısı 3: Arıza tespitini açıklar.

3.1: Arıza tespit yöntemlerini sıralar.

3.2: Olası sızdırmazlık elemanı arızalarını sıralar.

3.3: Olası mekanik parça arızalarını sıralar.

Öğrenme Çıktısı 4: Arızaları giderir.

4.1: Sızdırmazlık elemanlarının arızalarını giderir.

4.2: Mekanik parçaların arızalarını giderir.

Öğrenme Çıktısı 5: Onarımı tamamlanan makinelerde son işlemleri gerçekleştirir.

5.1: Onarımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

5.2: Yapılan onarım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

Öğrenme Çıktısı 6: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

6.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

6.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

Öğrenme Çıktısı 1: Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlar.

1.1: Çalışma alanının İSG açısından uygunluğunu kontrol eder.

1.2: Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

1.3: Belirlenen işleme göre kontrol ve ölçü aletlerini hazırlar.

1.4: Bakımı yapılacak makine/üretim hattı ile ilgili operatörden bilgi alır.

Öğrenme Çıktısı 2: Kestirimci bakım faaliyetlerini gerçekleştirir.

2.1: Makine/üretim hattının yağ ölçümlerini ve analizlerini yapar.

2.2: Makine/üretim hattının sıcaklık ölçümlerini ve analizlerini yapar.

2.3: Makine/üretim hattının ses (gürültü) ölçümlerini ve analizlerini yapar.

2.4: Makine/üretim hattının titreşim (vibrasyon) ölçümlerini ve analizlerini yapar.

2.5: Yapılan ölçüm ve analiz sonuçlarını standart değerlere göre raporlar.

Öğrenme Çıktısı 3: Kestirimci bakım sonrası işlemleri açıklar.

3.1: Bakımı yapılan makine/üretim hattıyla ilgili raporları değerlendirir.

3.2: Değerlendirme sonuçlarına göre makine/üretim hattının bakım planı hazırlama çalışmalarını açıklar.

Öğrenme Çıktısı 4: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

4.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

4.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

4.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ (STAJ) STANDARTLARI