Web sayfamız yenilenen arayüzüyle deneme yayınına başlamıştır. Önerilerinizi iletebilirsiniz.
AKILLI ŞEHİR POLİTİKA VE UYGULAMALARI

AKILLI ŞEHİR POLİTİKA VE UYGULAMALARI

Tüm öğrencilerimiz davetlidir.

Detay
TASARIM SÖYLEŞİLERİ

TASARIM SÖYLEŞİLERİ

Detay
MACHINERY SAFETY IN VET

MACHINERY SAFETY IN VET

KA 202 EU PROJECT

Detay
ÖĞRENCİLERİMİZ İLE İZMİR ETKİNLİĞİ

ÖĞRENCİLERİMİZ İLE İZMİR ETKİNLİĞİ

Detay

Hakkımızda

Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulunda 2 yıl süresince toplam 6 dönem eğitim-öğretim yapılmaktadır. 1. ve 2. sınıf yaz dönemlerinde haftada 5'er gün , 2. sınıf güz ve bahar dönemlerinde de haftada 2'şer gün olmak üzere Meslek Yüksekokulumuzun belirlediği işletmelerde işyeri beceri eğitimi yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz sektörü tanıma, uygulama becerilerini geliştirme, meslek edinme ve iş bulma fırsatı bulmaktadırlar.

img02

Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu web sayfasına hoşgeldiniz.

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Günümüz dünyasında bir ülkenin kendi enerjisini üretebilme kapasitesi, ülkenin bağımsızlığı, ekonomik ve siyasi gücünün belirlenmesinde büyük önem arz etmektedir. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve artan nüfus, enerji tüketimini her geçen gün artırmaktadır. Bu gelişimin doğurduğu problemlerin ilki, konvansiyonel enerji kaynaklarının tükenecek olması, diğeri ise bu kullanımın çevreye verdiği telafi edilemez zarar ve ekolojik dengenin bozulmasıdır.

Tüm bu güncel gelişme değişimlerin ışığında bölümümüzün amacı giderek önem kazanan ve yaygınlaşan yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilecek. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilecek kalifiyeli, teknolojik gelişmeleri takip edebilecek elemanlar yetiştirmektir.

Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı'nın amacı, herhangi bir endüstri kolunda üretilecek ürünün görsel ve işlevsel niteliklerini ürünü tasarlayarak verebilen, üründe kullanılması gereken malzeme ya da malzemelere karar verebilen, ürünün renk, doku ve grafiksel özelliklerini görselleştirebilen Endüstri Ürünleri Tasarımcıları yetiştirmektir.
Makine Programında eğitim süreci kapsamında; endüstriye dayalı talaşlı ve talaşsız üretim metotları, bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM), bakım ve onarım teknikleri, ölçme ve kalite kontrol, hidrolik ve pnömatik sistemler, malzeme tanıma ve muayenesi (tahribatlı-tahribatsız) ve bakım-onarım teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandıran, bir eğitim verilmektedir.

Sanayileşmenin ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde elektrik kullanımı her geçen gün hızla artmakta olup, elektriğin kullanılmadığı alan neredeyse yoktur. Bu kapsamda elektrik konusunda nitelikli teknik elemanların yetişmesi, teknolojinin gelişmesi ve ekonomiye yaratılan katma değerin artması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere, programımız, bilim ve teknolojiyi takip edebilecek donanıma sahip, analitik düşünme yeteneği bulunan, öğrendiği bilgiyi etkin kullanabilen, yorumlayabilen ve bu bilgiyi analiz edebilen, iş dünyası ve sanayinin beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yeteneğine sahip nitelikli mezunlar yetiştirmektedir.

13

Akademik Personel

1372

Öğrenci

1312

Mezun

36

Proje

Akademik Kadromuz

Alanında uzman, tecrübeli akademik kadro.

Bizden Son Haberler

Okulumuz ile ilgili haberleri zamanında takip edin.