Web sayfamız yenilenen arayüzüyle deneme yayınına başlamıştır. Önerilerinizi iletebilirsiniz.

Meslek Yüksekokulumuz koordinatörlüğünde yürütülen 2017-1-TR01-KA202-046646 numaralı «Learning by Interactive Three Dimensional (i3D) in VET»-Mesleki Eğitimde 3 Boyutlu Etkileşimli İçeriklerle Öğrenme isimli projemizin sonuçları ASO meclis toplantısına katılan işadamları ile paylaşıldı. Proje kapsamında mesleki ve teknik eğitimde, mühendislik eğitiminde ve fabrika üretim hattında kullanılmak üzere sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik destekli hidrolik-pnömatik eğitim içerikleri geliştirilmiş ve üretim hattında çalışan teknik elemanların eğitiminde kullanılmıştır. Geliştirilen ölçme araçları ile hazırlanan AR/VR destekli öğretim materyallerinin hem mesleki teknik eğitim alan öğrenciler hem de fabrika üretim hattında çalışan işçilerin öğretme-öğrenme süreci üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Teorik bilgi ile birlikte AR destekli dijital içeriklere sahip zenginleştirilmiş Hidrolik-Pnömatik kitapçığı hazırlanmış ve öğrencilerin kullanımına hazır hale getirilmiştir. TürkTraktör Ankara Tesisleri’nde görev yapan gönüllü 112 saha çalışanı ile yapılan araştırma çalışmasında VR destekli eğitim alan çalışanların 19 montaj kriterinden ortalama 16 kriterde başarılı olduğu, geleneksel eğitim alan çalışanların ise ortalama 10 kriterde başarılı olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları eğitimde VR içeriklerin kullanımının geleneksel yönteme göre öğrenme üzerinde daha etkili olduğunu göstermiştir.