Web sayfamız yenilenen arayüzüyle deneme yayınına başlamıştır. Önerilerinizi iletebilirsiniz.
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu web sayfasına hoşgeldiniz.

Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulunda 2 yıl süresince toplam 6 dönem eğitim-öğretim yapılmaktadır. 1. ve 2. sınıf yaz dönemlerinde haftada 5'er gün , 2. sınıf güz ve bahar dönemlerinde de haftada 2'şer gün olmak üzere Meslek Yüksekokulumuzun belirlediği işletmelerde işyeri beceri eğitimi yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz sektörü tanıma , uygulama becerilerini geliştirme, meslek edinme ve iş bulma fırsatı bulmaktadırlar.ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 

Günümüz dünyasında bir ülkenin kendi enerjisini üretebilme kapasitesi, ülkenin bağımsızlığı, ekonomik ve siyasi gücünün belirlenmesinde büyük önem arz etmektedir. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve artan nüfus, enerji tüketimini her geçen gün artırmaktadır. bu gelişimin doğurduğu problemlerin ilki, konvansiyonel enerji kaynaklarının tükenmez olması, diğeri ile bu kullanımın çevreye verdiği telafi edilemez zarar ve ekolojik dengenin bozulmasıdır.

 

bu noktada, enerji üretiminde kullanılan birincil kaynakların çeşitlendirilmesi ve alternatif enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi kaçınılmazdır. Enerjinin ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bileşenlerinden birisi olduğu, yaşam standartlarının yükseltilmesinde hayati bir rol oynadığı bilinmektedir. sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen bir diğer husustur.


ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIM PROGRAMI 

Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı , ortaöğretim kurumlarının bilgisayar destekli endüstriyel modelleme, grafik tasarım, makine model, makine ressamlığı model, modelcilik ile tasarım ve teknoloji/tasarım teknolojisi bölümlerinden mezun olan öğrenciler içinden sınavsız geçiş sistemi kapsamında öğrenci almaktadır.

 

Programın amacı, herhangi bir endüstri kolunda üretilecek ürünün görsel ve işlevsel niteliklerini ürünü tasarlayarak verebilen, üründe kullanılması gereken malzeme ya da malzemelere karar verebilen, ürünün renk, doku ve grafiksel özelliklerini görselleştirebilen Endüstri Ürünleri Tasarımcıları yetiştirmektir. Malzeme, renk, doku, ergonomi konularında bilgilendirilen öğrenciler, öğrendikleri çizim tekniklerini kullanarak tasarladıklarını önce elle kağıda çizerler ve daha sonra güncel bilgisayar programlarını kullanarak tasarımlarını tamamlayıp, atölyede prototip şekline dönüştürürler.


MAKİNE PROGRAMI 

Makine Programında eğitim süreci kapsamında; endüstriye dayalı talaşlı ve talaşsız üretim metotları, bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM), bakım ve onarım teknikleri, ölçme ve kalite kontrol, hidrolik ve pnömatik sistemler, malzeme tanıma ve muayenesi (tahribatlı-tahribatsız) ve bakım-onarım teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandıran, bir eğitim verilmektedir.

 

İmalat sektörünün gün geçtikçe gelişmesi ve CNC tezgâhlarının ve CAD-CAM programların modern imalatta önemli bir yer işgal etmesi sebebiyle, Makine Teknikeri bu alanda aranan ve en çok istihdam edilen eleman olmuştur. Endüstride bulacakları başlıca istihdam alanları aşağıda özetlenmiştir;

  • Talaşlı imalat atölyelerinde geleneksel torna ve freze operatörlüğü
  • Talaşlı imalat atölyelerinde CNC operatörlüğü
  • Talaşlı imalat atölyelerinde CAD-CAM operatörlüğü
  • Teknik ressam
  • Kalite kontrol ve otomasyon
  • Isıl işlemci

ELEKTRİK PROGRAMI 

Programın amacı elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, fabrika bakım ve kontrolünün yapılması, elektrikli makine ve motorların çalışma sistemleri, elektrik tesislerinin projelendirilmesi, elektrikle çalışan tüm sistemlerin tanıtımı, çalıştırılması, arızalarının bulunması gibi konularda sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde kalifiye elemanlar yetiştirmektedir.

 

Bütün programlardan mezun olan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile alanları ile ilgili fakültelerin dört yıllık bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.