Web sayfamız yenilenen arayüzüyle deneme yayınına başlamıştır. Önerilerinizi iletebilirsiniz.
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu web sayfasına hoşgeldiniz.

Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulunda 2 yıl süresince toplam 6 dönem eğitim-öğretim yapılmaktadır. 1. ve 2. sınıf yaz dönemlerinde haftada 5'er gün , 2. sınıf güz ve bahar dönemlerinde de haftada 2'şer gün olmak üzere Meslek Yüksekokulumuzun belirlediği işletmelerde işyeri beceri eğitimi yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz sektörü tanıma , uygulama becerilerini geliştirme, meslek edinme ve iş bulma fırsatı bulmaktadırlar.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ASO 1. OSB MESLEK YÜKSEK OKULU TANITIM SUNUMU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ASO 1. OSB MESLEK YÜKSEK OKULU TANITIM BROŞÜRÜ

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 

Günümüz dünyasında bir ülkenin kendi enerjisini üretebilme kapasitesi, ülkenin bağımsızlığı, ekonomik ve siyasi gücünün belirlenmesinde büyük önem arz etmektedir. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve artan nüfus, enerji tüketimini her geçen gün artırmaktadır. Bu gelişimin doğurduğu problemlerin ilki, konvansiyonel enerji kaynaklarının tükenecek olması, diğeri ise bu kullanımın çevreye verdiği telafi edilemez zarar ve ekolojik dengenin bozulmasıdır.

Tüm bu güncel gelişme değişimlerin ışığında bölümümüzün amacı giderek önem kazanan ve yaygınlaşan yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilecek. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilecek kalifiyeli, teknolojik gelişmeleri takip edebilecek elemanlar yetiştirmektir.


ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIM PROGRAMI 

Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı , ortaöğretim kurumlarının bilgisayar destekli endüstriyel modelleme, grafik tasarım, makine model, makine ressamlığı model, modelcilik ile tasarım ve teknoloji/tasarım teknolojisi bölümlerinden mezun olan öğrenciler içinden sınavsız geçiş sistemi kapsamında öğrenci almaktadır.

Programın amacı, herhangi bir endüstri kolunda üretilecek ürünün görsel ve işlevsel niteliklerini ürünü tasarlayarak verebilen, üründe kullanılması gereken malzeme ya da malzemelere karar verebilen, ürünün renk, doku ve grafiksel özelliklerini görselleştirebilen Endüstri Ürünleri Tasarımcıları yetiştirmektir. Malzeme, renk, doku, ergonomi konularında bilgilendirilen öğrenciler, öğrendikleri çizim tekniklerini kullanarak tasarladıklarını önce elle kağıda çizerler ve daha sonra güncel bilgisayar programlarını kullanarak tasarımlarını tamamlayıp, atölyede prototip şekline dönüştürürler.


MAKİNE PROGRAMI 

Makine Programında eğitim süreci kapsamında; endüstriye dayalı talaşlı ve talaşsız üretim metotları, bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM), bakım ve onarım teknikleri, ölçme ve kalite kontrol, hidrolik ve pnömatik sistemler, malzeme tanıma ve muayenesi (tahribatlı-tahribatsız) ve bakım-onarım teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandıran, bir eğitim verilmektedir.

İmalat sektörünün gün geçtikçe gelişmesi ve CNC tezgâhlarının ve CAD-CAM programların modern imalatta önemli bir yer işgal etmesi sebebiyle, Makine Teknikeri bu alanda aranan ve en çok istihdam edilen eleman olmuştur. Endüstride bulacakları başlıca istihdam alanları aşağıda özetlenmiştir;

  • Talaşlı imalat atölyelerinde geleneksel torna ve freze operatörlüğü
  • Talaşlı imalat atölyelerinde CNC operatörlüğü
  • Talaşlı imalat atölyelerinde CAD-CAM operatörlüğü
  • Teknik ressam
  • Kalite kontrol ve otomasyon
  • Isıl işlemci

 

ELEKTRİK PROGRAMI 

Sanayileşmenin ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde elektrik kullanımı her geçen gün hızla artmakta olup, elektriğin kullanılmadığı alan neredeyse yoktur. Bu kapsamda elektrik konusunda nitelikli teknik elemanların yetişmesi, teknolojinin gelişmesi ve ekonomiye yaratılan katma değerin artması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere, programımız, bilim ve teknolojiyi takip edebilecek donanıma sahip, analitik düşünme yeteneği bulunan, öğrendiği bilgiyi etkin kullanabilen, yorumlayabilen ve bu bilgiyi analiz edebilen, iş dünyası ve sanayinin beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yeteneğine sahip nitelikli mezunlar yetiştirmektedir.

 

Bütün programlardan mezun olan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile alanları ile ilgili fakültelerin dört yıllık bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.