Web sayfamız yenilenen arayüzüyle deneme yayınına başlamıştır. Önerilerinizi iletebilirsiniz.

Üç ders sınavları, 5 - 9 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Sınava katılacak öğrenciler, 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında dilekçe ile idari ofisimize başvuru yapması gerekmektedir. Başvuruyu, dilekçenizi pdf formatı ile hacettepeaso@hacettepe.edu.tr adresine eposta göndererek yapabilirsiniz. 

 

Dilekçe için tıklayınız.

 

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 27/6

  • Azami öğrenim süresi sonuna kadar mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları en fazla üç dersi kalan öğrenciler, üç ders sınavına girebilirler. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de diledikleri en fazla üç dersten üç ders sınavına girebilirler

 

 

Not: Sınavın online ya da yüzyüze yapılması ile ilgili daha sonra bilgilendirme yapılacaktır.