Web sayfamız yenilenen arayüzüyle deneme yayınına başlamıştır. Önerilerinizi iletebilirsiniz.

 

ELEKTRİK PROGRAMI 

Ders Listesi    Ders İçerikleri    Akademik Personel    Ders Programı

Sanayileşmenin ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde elektrik kullanımı her geçen gün hızla artmakta olup, elektriğin kullanılmadığı alan neredeyse yoktur. Bu kapsamda elektrik konusunda nitelikli teknik elemanların yetişmesi, teknolojinin gelişmesi ve ekonomiye yaratılan katma değerin artması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere, programımız, bilim ve teknolojiyi takip edebilecek donanıma sahip, analitik düşünme yeteneği bulunan, öğrendiği bilgiyi etkin kullanabilen, yorumlayabilen ve bu bilgiyi analiz edebilen, iş dünyası ve sanayinin beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yeteneğine sahip nitelikli mezunlar yetiştirmektedir.

Programın amacı, sektörde elektrik enerjisi kullanarak faaliyet yapan tüm sektörlerde, ayrıca enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilecek, enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda istihdam edilebilecek kalifiyeli elemanlar yetiştirmektir.

Elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, fabrika bakım ve kontrolünün yapılması, elektrikli makine ve motorların çalışma sistemleri elektrik tesislerinin projelendirilmesi, elektrikle çalışan tüm sistemlerin tanıtımı, çalıştırılması, arızalarının bulunması gibi konularda sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde, kalifiye elemanlar yetiştirilir. Programın dersleri bu amacı gerçekleştirmek üzere, gelişen teknolojiye uygunluğu ve piyasada geçerliliğinin yanı sıra, ön lisans eğitiminden lisans eğitimine geçişte uyumluluğu göz önüne alınarak da hazırlanmıştır. Alanında uzman olan akademik personeli, gelişmiş bilgisayar ve elektrik-elektronik laboratuvarları ile öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini genişletebileceği geniş imkânlar sunulmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuz ve programımız eğitim öğretim faaliyetlerinde sanayi ile bütünleşiktir ve çalışan akademik personelin akademik kariyer hedefleriyle uyumlu bir eğitim programı oluşturarak, iç ve dış paydaşlarla iş birliği kurarak, öğrencilerine proje, sempozyum, çalıştay, eğitim seminerleri, teknik geziler vb. olanaklar sağlayarak mezun kalitesini yüksek tutmakta ve nitelikli istihdam yaratmaktadır.

Nitelikli elemanlar olarak mezun olan öğrenciler her türlü tesisin kurulmasında, işletmelerin sürekli çalışmasında, elektrikli cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve tamiratında, fabrikalarda, üretimin sürekliliğinde, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında görev alacak olmaları açısından, sektör için son derece tercih edilebilirdirler. 

Meslek Yüksekokulumuzun içerisinde yer aldığı ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi içinde yaklaşık 277 fabrikanın faaliyetlerini gerçekleştirdiği, ülkemizin en gelişmiş sanayi havzalarından biridir. Programda nitelikli iş gücü ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, Elektrik Bölümü öğrencilerimiz programlarının staj içeren ders dönemlerinde haftada iki gün, yaz dönemlerinin ise tamamında kendi uzmanlık alanlarına uygun işletmeler ile toplamda 146 gün iş yeri beceri eğitimi gerçekleştirmektedir. Bu işletmelerde, tam zamanlı olarak çalışma imkânı da bulabilecek olan öğrenciler, edindikleri pratik bilgi ve tecrübe ile teorik bilgilerini harmanlayarak mezuniyetlerinde iş hayatlarına belli bir tecrübe seviyesinde başlayacaklardır.

Faaliyet gösterdikleri sektörlerin öncü kuruluşları ile olan protokollerimiz:

ASO 1. OSB'de bulunan tüm firmalar. TÜRK TRAKTÖR
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) HİDROMEK
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) EREN Trafo

 

Öğrencilerimiz uygulamalı dersler ve gerçekleştirilen proje çalışmalarında son teknoloji bilgisayar ve elektrik-elektronik laboratuvarlarını kullanırken, ücretsiz temin edebilecekleri malzeme ve kişisel koruyucu donanımlar sunulmaktadır.

 

Laboratuvarlarımız İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun şekilde dizayn edilmiştir ve öğrencilere eğitimleri süresinde İş Sağlığı Ve Güvenliği dersi verilmektedir. Ayrıca elektrik ve enerji alanında, dünyada meydana gelen teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve bu doğrultuda müfredatımız ve uygulama alanlarımız güncellenmektedir.

 

 

Öğrencilerimiz laboratuvarlarımızda yer alan projeler üzerinde çalışmalar ve incelemeler gerçekleştirerek, kendilerine ait projelerinde mevcut olan tüm ekipman ve malzemeleri kullanabilmektedir.

 

 

Programımız elektrik makineleri, elektrik makineleri-deney setleri, elektrik-elektronik ölçme deney setleri, otomatik kumanda setleri, elektrik tesisat setleri gibi donanımlara sahiptir. Öğrenciler derslerinde programımız tarafından sunulan aktif devre elemanları, pasif devre elemanları, elektromekanik devre elemanları, elektriksel ölçüm cihazları ve elektrik eğitim setlerinden yararlanmakta, ayrıca mesleklerinin gerektirdiği programlama ve çizim alanlarında son teknoloji bilgisayar laboratuvarlarını kullanabilmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler genel olarak, doğru ve alternatif akım, alternatif akım-doğru akım dönüşüm teknikleri, bilgisayar yazılımı yardımı ile elektrik devre dizaynı, işletmelerde veri tabanı uygulamalarının bilgisayar yardımı ile gerçekleştirilmesi, sayısal elektronik ile kumanda devrelerinin tasarlanması ve yapılması, planlama, tasarım, keşif, muayene test ve kabul işlemleri gibi konularda uzmanlaşır.

 

 

Öğrencilerimiz hem öğrencilik dönemlerinde hem de mezuniyet sonrası Whatsapp grupları ve Yüksekokulumuz web sayfası mezun bilgi sistemi modülünden takip edilmektedir. Mezun öğrencilerimiz öncelikli olarak staj yaptıkları firmalarda istihdam edilmektedir. Mezuniyet sonra tarafımıza ulaştırılan istihdam talepleri öğrencileri anlık olarak ulaştırılmaktadır. Mezun öğrencilerimiz DGS sınavı ile lisans seviyesinde eğitimlerine devam edebilmektedir.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Enerji Yönetimi
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • Havacılık Elektrik ve Elektroniği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
 • Uzay Mühendisliği