Web sayfamız yenilenen arayüzüyle deneme yayınına başlamıştır. Önerilerinizi iletebilirsiniz.

 

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI 

Ders Listesi    Ders İçerikleri    Akademik Personel    Ders Programı

TASARIM BÖLÜMÜ

Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, endüstriyel yollarla üretilen ürünlere, işlevsellik ve estetik katarak kullanıcı ihtiyaçlarını tatmin etmeyi amaçlayan iki yıllık bir ön lisans programıdır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı'nın amacı, herhangi bir endüstri kolunda üretilecek ürünün görsel ve işlevsel niteliklerini ürünü tasarlayarak verebilen, üründe kullanılması gereken malzeme ya da malzemelere karar verebilen, ürünün renk, doku ve grafiksel özelliklerini görselleştirebilen Endüstri Ürünleri Tasarımcıları yetiştirmektir. Malzeme, renk, doku, ergonomi konularında bilgilendirilen öğrenciler, öğrendikleri çizim tekniklerini kullanarak tasarladıklarını önce elle kağıda çizerler ve daha sonra güncel bilgisayar programlarını kullanarak tasarımlarını tamamlayıp, atölyede prototip şekline dönüştürürler.

Tasarımcılar, ürün ile kullanıcı arasındaki her türlü algısal, fiziksel ve işlevsel ilişkiyi kurgulayabilir, teknolojik yenilikler yapabilir ve böylelikle geleceğe yön verebilirler. Programda genel yöntem ve kuramlarının yanı sıra yenilikçi ve deneysel yöntemleri kullanan, insana, çevreye, ulusal ve uluslararası paydaşların değişen ihtiyaçlarına duyarlı ve bu ihtiyaçlara yön verebilen, kullanıcı odaklılık ve sürdürülebilirlik gibi ilkeleri bilen, bilgilerini meslek pratiğinde güncel teknoloji ile bütünleştirebilen, tasarım akımlarını ulusal ve uluslararası alanda yönlendirebilen çok yönlü endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirilmesi planlanmaktadır. Tasarımı Bölümü olarak amacımız; mühendislik ve teknoloji tabanlı bir eğitim felsefesiyle, araştırma ve geliştirme odaklı bir yaklaşımla, sanayi ile yakın iş birliği içinde, uygulamaya yönelik olarak eğitim öğretim çalışmalarımızı gerçekleştirmektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi en geniş anlamıyla, insanın yapay çevresini oluşturan nesnel dünyayı ondan ihtiyaçları doğrultusunda yararlanmaya yönelik biçimlendirmeyi kapsar. Ancak Endüstri ürünleri tasarımı, sadece biçim ve işlev arasındaki ilişkinin insan ihtiyaçları ve arzuları doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi kurgulanışına odaklanan bir meslek olmayıp, aynı zamanda yerel ve küresel rekabet ortamlarında yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla değer ve bilgi üretimine katkıda bulunan bir akademik disiplindir. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü olarak tasarımın bugünün eleştirisini yaparak geleceği kurgulama ve yaşanır kılmaya dair sorumluluk taşıyan bir düşünce biçimi olduğunu düşünmekte ve bu doğrultuda bölümümüz eğitim felsefesi, dünyadaki ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerde tasarım pratiğinin üstlendiği ve üstlenebileceği rolleri tartışmaya açmayı ve toplumsal sorumluluk, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda süreklilik sağlamaya yönelik tasarım ve araştırma stratejileri geliştirmeyi amaçlanmaktadır.

Bölümümüz, sanayi ve ilgili sektörlerde görev alabilecek, üretilen ürünleri kullanıcı, üretici ve pazar beklentileri ile toplumsal ve çevresel değerleri gözeterek tasarlayan, yaratıcı, girişimci, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirir. Teorinin uygulama ile desteklendiği bölüm derslerinde, ergonomi, malzeme, üretim yöntemleri, teknik ve üç boyutlu çizim gibi dersler, nitelikli akademik kadro ve profesyonel tasarımcılarla etkileşim içinde gerçekleştirilir. Bu sayede ürün tasarım sürecine ait araştırma, stratejik hedef belirleme, özgün konsept geliştirme, yeni teknoloji ve üretim süreçlerine hâkim olma gibi beceriler geliştirilmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzun içerisinde yer aldığı,  yaklaşık 277 fabrikanın faaliyetlerini gerçekleştirdiği ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ülkemizin en gelişmiş sanayi havzalarından biridir. Programda nitelikli iş gücü ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, öğrencilerimiz programlarının staj içeren ders dönemlerinde haftada iki gün, yaz dönemlerinin ise tamamında kendi uzmanlık alanlarına uygun işletmeler ile toplamda 146 gün iş yeri beceri eğitimi gerçekleştirmektedir. Bu işletmelerde, tam zamanlı olarak çalışma imkânı da bulabilecek olan öğrenciler, edindikleri pratik bilgi ve tecrübe ile teorik bilgilerini harmanlayarak mezuniyetlerinde iş hayatlarına belli bir tecrübe seviyesinde başlayacaklardır.


Öğrencilerimiz uygulamalı dersler ve gerçekleştirilen proje çalışmalarında son teknoloji bilgisayar ve tasarım laboratuvarlarını kullanırken, ücretsiz temin edebilecekleri malzeme ve kişisel koruyucu donanımlar sunulmaktadır. Ayrıca tasarım alanında, dünyada meydana gelen teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve bu doğrultuda müfredatımız ve uygulama alanlarımız güncellenmektedir.

Tasarım Bölümü bünyesinde “Ergonomi ve Tasarım Laboratuvarı” kurulmuş olup, laboratuvarda; güncel tasarım programlarının kullanıldığı bilgisayarlar; gerçekleştirilen tasarımların üç boyutlu çıktılarını almamızı sağlayan 3D yazıcılar; antropometrik ölçüler alınmasını sağlayan antropometri setleri, gonyometre, skinfold caliper; bilimsel çalışmalarda ve derslerin uygulamalarında ergonomik ölçümler yapılmasını sağlayan ölçüm aletleri, gymbal ve çekimlerde kullanılacak video slider ile bir adet üç boyutlu tarayıcı bulunmaktadır.

 

ERGONOMİ VE TASARIM LABORATUVARI

MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR

 

3 BOYUTLU YAZICILAR

 • 20X20 YAZICI ALAN

 • 30X30 YAZICI ALANI

 

3 BOYUTLU TARAYICI

 

 

ANTROPOMETRE SETİ

 • Padometre (600mm),
 • Büyük çap pergeli (60cm),
 • Küçük çap pergeli (30cm),
 • Antropometre (2m kadar ölçüm yapabilmeyi sağlayan yardımcı uzantı aparatları),
 • Taşıma çantası
 • Malzeme: Nikel

 

6'LI ÇELİK GONYOMETRE SETİ

 • 14 cm uzun parmak gonyometre
 • 18 cm 180°  Robinson Pocket gonyometre
 • 19 cm 180°  açı ölçer
 • 36 cm 180° açı ölçer
 • 36 cm 360° açı ölçer
 • 20 cm 180° X-ray gonyometre
 • Taşıma çantası

 

GULİCK MEZURA (Antropometrik Tape)

Yaylı ve cm ve inç cinsinden ölçüm yapabilen

 

SKİNFOLD CALİPER HOLTAİN

 

 • Hafif aluminyum caliper
 • 70 mm çaplı
 • Kitapçık ve tablosu olmalı
 • Koruyucu çanta

 

DİJİTAL IŞIKÖLÇER

 • Işık yoğunluğunu elektrik sinyalleriyle etkili bir şekilde temsil edebilen,
 • Verileri işleyen ve sonucu LCD'de görüntüleyen,
 • Fotoelektrik algılama teknolojisi ile donatılmış ışıkölçer.

 

DİJİTAL ANOMOMETRE

Dijital göstergenin bulunduğu ana bölüm ve pervaneli sensör olarak 2 ayrı bölümden oluşmaktadır.

 • Rüzgâr hızı ölçer cihazı yanında gelen USB ara kablosu ile bilgisayara bağlanabilmeli
 • Cihazın en az 500 adet kayıt hafızası olmalı ve butonuna basarak kayıt yapabilmelidir.
 • Yaptığı kayıtları, cihazı bilgisayara bağlayarak, kendi programı vasıtasıyla döküm olarak alınabilmeli

 

VİBRASYON ÖLÇÜM CİHAZI

 • Ölçüm sonuçları direkt olarak LCD ekranında görülebilmeli.
 • Son ölçüm ekranı
 • Ölçülecek nesnenin titreşim şiddetine göre HI/LO olmak üzere iki farklı ölçüm modu bulunmalı
 • Vibrasyon değerini belirlemek için Hızlanma, İvme ve Yer Değiştirme ölçümü yapmalı
 • Karanlık ortamlarda da kolay ölçüm yapılabilmesi için ekran ışığı bulunmalı
 • Otomatik kapanma özelliği bulunmalı, ölçüm yapılmadıktan 1 dakika sonra otomatik olarak kapanmalı
 • Farklı titreşim ölçümü ihtiyaçları için, iki farklı (büyük ve küçük) proba sahip olmalı
 • Düşük pil göstergesi
 • Taşıma çantası

 

KRONOMETRE

 • En az 100 hafızalı
 • Alarm Özelliği Mevcut
 • Üç Satır Geniş Ekranlı
 • Zaman ve Tarih Durumunu Gösterir
 • Kullanıcının İsteğine Bağlı 12 / 24 Saat Formatını Destekler
 • En Hızlı Tur, En Yavaş Tur ve Ortalama Tur Zamanlarını Gösterir
 • Silinen Verileri Geri Çağırma Özelliği
 • Arka LED Işıklı
 • Suya ve Darbeye Dayanıklı Yapıda
 • Askı İpi Mevcut

 

LAZER MESAFE ÖLÇER

 • Çalışma Aralığı : 0,05-40 m
 • Lazer Sınıfı : 2
 • Ölçme Süresi : maks. 4 s
 • Ölçüm Hassasiyeti : ±2 mm/m
 • Lazer Diyodu : 635 nm< 1 mW
 • Toz ve Püskürtme Suyu Koruması : IP54
 • Akım Kesme Otomatiği : 5 dakika

 

SICAK VE NEM ÖLÇER

Sıcaklık sensörü (NTC)

 • Ölçüm aralığı: -20°C ila +50°C
 • Tolerans: ±0,2°C (0 ila 40°C), yoksa ±0,4°C
 • Çözünürlük: 0,1°C

Nem sensörü (kapasitif)

 

DESİBEL METRE (Ses Seviyesi Ölçer)

 • Datalogger
 • Ekran aydınlatma
 • Ses şiddeti: 20dB – 150dB
 • Yanıt: Hızlı 125ms – Yavaş 1s
 • Veri depolama,
 • Aşırı / düşük menzil göstergesi,
 • Manuel / otomatik aralık seçme özellikleri

 

KINECT SENSOR

 

 • Xbox one kinect kamera sensor + Xbox kinect kamera adaptor
 • Pc uyumlu

 

GYMBAL

 • Zhiyum Crane 2
 • Çalışma Voltajı 9.8 V 11.1 V 12.6 V

 

VİDEO SLIDER

 • 4 Kg Taşıma Kapasitesi
 • 150cm Uzunluk
 • Dahili Slider Motor & Ayarlanabilir Hız
 • Hareketli Timelapse için uygun olmalı

 

 

 

Öğrencilerimiz laboratuvarlarımızda devam eden projeler üzerinde çalışmalar ve incelemeler gerçekleştirebilmekte ve kendilerine ait projelerde mevcut olan tüm ekipman ve malzemeleri kullanabilmektedir.

 

 

Öğrencilerimiz hem öğrencilik dönemlerinde hem de mezuniyet sonrası Whatsapp grupları ve Yüksekokulumuz web sayfası mezun bilgi sistemi modülünden takip edilmektedir. Mezun öğrencilerimiz öncelikli olarak staj yaptıkları firmalarda istihdam edilmektedir. Mezuniyet sonra tarafımıza ulaştırılan istihdam talepleri öğrencileri anlık olarak ulaştırılmaktadır. Mezun öğrencilerimiz DGS sınavı ile lisans seviyesinde eğitimlerine devam edebilmektedir.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri

 • Endüstriyel Tasarım
 • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği