Web sayfamız yenilenen arayüzüyle deneme yayınına başlamıştır. Önerilerinizi iletebilirsiniz.
Mesleki Beceri Testi Uygulaması (MEBET)

Mesleki Eğitim Beceri Testi ile öğrencilerimizin algılama kapasitesi, el, kol ve zekâ koordinasyonu, aritmetik akıl yürütme yetenekleri, üç boyutlu uzaysal algı yetenekleri, sözel yetenekleri, simetri yetenekleri belirlenmektedir. Test sonuçları bizlere öğrencilerimizin ilgilerinin hangi yönde olduğunu, becerilerinin hangi dala uygun olduğunu, motorik becerilerinin ve yetenekleri neye yatkın gibi sorulara cevap bularak bilimsel veriler ile tercih etmiş olduğu alanda başarılı olabileceği alt uzmanlık alanlarının nelere olabileceği konusunda fikir vermektedir.

Yapılmakta olan testler ile öğrencilerin üç boyutlu uzaysal algısı, alet ve makine kullanma becerisi, aritmetik akıl yürütme ve el becerisi yetenek sonuçlarına göre öğrencinin 2 yıllık öğrenim hayatı boyunca doğru seçmeli dersleri almaları ve işletmede mesleki eğitimde öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun ve gelişimine katkıda bulunacak birimlerde staj yapmaları sağlanmaktadır. Dolayısı ile öğrencilerin hem mesleğini severek yapmasını hem de mezuniyet sonrası istihdam edilebilirlik oranlarını artırmayı hedeflemekteyiz.