Web sayfamız yenilenen arayüzüyle deneme yayınına başlamıştır. Önerilerinizi iletebilirsiniz.

Stajer öğrencilerin izleyeceği yol belgesi için lütfen tıklayınız

YÜKSEKOKULUMUZ İŞYERİ BECERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

İşyeri Belirleme Esasları
Stajyerler için işyeri belirleme esasları aşağıdaki gibidir:
  • Meslek Yüksekokulu olarak öğrencilerimize staj yapacakları şirketleri bulma konusunda herhangi bir taahhüdümüz yoktur. Staj yapılacak firmaları bulmak tamamen öğrencilerimizin kendi sorumluluğundadır. Bunun yanı sıra, işbirliği protokolümüz bulunan şirketlere anlaşma kuralları çerçevesinde, ilgili bölümlerin belirlemiş olduğu seçim kriterlerine göre öğrencilerimiz yönlendirilmektedir.

  • İşyeri Beceri Eğitimi dersleri kapsamında tüm öğrenciler İşyeri Beceri Eğitimi komisyonun kabul ettiği/belirlediği işyerlerinde stajlarını yapmak zorundadırlar.
  • Dönem başı ders seçimleri sırasında ilgili İşyeri Beceri Eğitimi dersini otomasyon sistemi aracılığı ile alacağı dersler arasına ekler,
  • İşyeri Beceri Eğitimi I ve İşyeri Beceri Eğitimi IV dersleri için, staj yapılacak işyerinin faaliyet alanlarının il sınırları içinde bulunan işyerlerinde bulunmaması ve Staj Komisyonun uygun görmesi durumunda şehir dışında da staj yapılabilir.
  • İşyeri Beceri Eğitimi I ve İşyeri Beceri Eğitimi IV dersleri için, alanı ile ilgili olmak şartıyla; kendi belirledikleri veya mevcut çalıştıkları işyerlerinde staj yapmak isteyen öğrenciler staja başlama tarihinden en az 45 iş günü öncesinden, İşyeri Beceri Eğitimi Komisyonunun hazırladığı İşyeri Beceri Eğitimi I ve IV formu ile işyerine başvurur ve işyerinden onay belgesini alır.
  • İşyerinden alınan onay belgesini MYO Öğrenci İşlerine yazılı olarak başvururlar. Verilen dilekçe İşyeri Beceri Eğitimi Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere gündeme alınır.
  • İşyeri Beceri Eğitimi Komisyonunun uygun görmesi halinde İşyeri Beceri Eğitimi Komisyonunun hazırladığı İşyeri Beceri Eğitimi evraklarını doldurur, işyerine onaylatarak MYO Öğrenci İşlerine teslim eder,
  • İş sağlığı ve güvenliği hakkında gerek MYO gerekse işyeri tarafından verilen seminer ve derslere katılır, bu seminer ve derslere katılım zorunludur,
  • Öğrenci iş yerinde uygulamalara başlamadan önce “iş kazası ve meslek hastalığı” sigorta primi Üniversite tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenir,
  • Öğrenci belirlenen zamanda kendisine belirtilen işyerine giderek stajını fiili olarak başlatmakla yükümlüdür.