Web sayfamız yenilenen arayüzüyle deneme yayınına başlamıştır. Önerilerinizi iletebilirsiniz.

Elektrik ve Enerji Bölümümüz akademisyenleri, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ev sahipliğiyle düzenlenen ve "Winds of Change" temalı proje açılış toplantısına katıldı. Bu toplantıda, rüzgar enerjisi sektöründeki paydaşların güçlendirilmesi, rüzgar enerjisinin geleceği ve Türkiye’nin rüzgar enerjisi konjonktürü gibi kritik konular incelendi. Sektörün çeşitli aktörleri arasında daha güçlü bir iş birliği tesis edilmesi, yenilikçi çözümler geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının artırılması gerekliliği vurgulandı. Rüzgar enerjisi alanında teknolojik gelişmelerin ve yenilikçi yaklaşımların çevresel ve ekonomik katkıları tartışılırken, Türkiye’nin bu alandaki mevcut durumu ve potansiyeli de kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Projelerin hayata geçirilmesi ve rüzgar enerjisi kapasitesinin artırılması, rüzgar enerjisinin enerji bağımsızlığına katkısı ve iklim değişikliği ile mücadeledeki kritik rolü üzerinde duruldu.
#Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
#Hacettepe Üniversitesi
#European Commission