Web sayfamız yenilenen arayüzüyle deneme yayınına başlamıştır. Önerilerinizi iletebilirsiniz.

Makale Künyesi

Çimen, C., Ipek, A., & Çimen, E. (2019). On Horadam Sedenions. Journal Of Science And Arts, 19(4), 887-898

Ataollah Khanları, İlker Ay “A Numerical Study On Determination Of The Optimal Hole Diameter And Pitch Value For The Unglazed Transpired Solar Collectors” Journal Of Polytechnic, 22 (1) : 163-168, 2019.

Bolat Çimen Cennet, İpek Ahmet (2017) On Jacobsthal And The Jacobsthal-Lucas Sedenions And Several İdentities İnvolving These Numbers Mathematica Aeterna, Vol. 7, No. 4, 443 – 449

Ertan Yesari Hastürk, İlker Ay, Murat Kademli “Yeni Ürün Geliştirmede Proje Uygulama Süreci”, Mesleki Bilimler Dergisi 6 (2): 142 – 146, 2017

İlker Ay Ve Ertan Yesari Hastürk “21. Yüzyıl Yetkinlikleri Çerçevesinde Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Performansını Arttıracak Öneriler”, Mesleki Bilimler Dergisi, 6 (3), 668-676, 2017

Hastürk Ertan Yesari,Uzel Murat (2016).  Evaluation Of The Current States Of Older Employees  The Case İn Ankara.  Ilırıa International Review, 6(2), 47-53., Doi: 10.21113/İir.V6i2.271

A Ipek, C Cimen, On The Solutions Of Some Systems Of Linear Real Octonion Equations, Palestine Journal Of Mathematics Vol. 5(2) (2016) , 292-303.

Ipek, A., & Cimen, C. B. On The Solutions Of Linear Matrix Quaternionic Equations And Their Systems. Mathematica Aeterna, 6 (6), 907 - 92                                

A Ipek, C Cimen On (P, Q) Fibonacci Octonions,  Mathematica Æterna 6 (6), 923-932, 2016

Çınar, E , Ulaş, H , Bilgin, M . "Hidrolik Silindirin Bulanık Mantık Yöntemi İle Konum Kontrolü". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 30 (2014 ): 214-219