Web sayfamız yenilenen arayüzüyle deneme yayınına başlamıştır. Önerilerinizi iletebilirsiniz.

Makale Künyesi

Uzel Murat,Nzokou Pascal,Söğütlü Cevdet (2020).  The Effects Of The Rubber Used As Reınforcement Materıal On The Bendıng Strength Of The Lamınated Scots Pıne Wood.  Vı. International Furniture Congressıfc2020

Söğütlü Cevdet,Bülbül Ramazan,Uzel Murat (2020).  Zımparalanmış Sarıçamda Yaş Faktörünün Yüzey Pürüzlülüğü Ve Mobilyada Kullanımına Etkisi.  Vı. International Furniture Congressıfc2020                          

Uzel Murat,Söğütlü Cevdet,Toğay Abdullah (2019).  Selectıon Of Reınforced-Glued Lamınated Tımber Beams Accordıng To Bendıng Strength-Productıon Cost Decısıon Crıterıa.  The Xxıxth Internatıonal Conference Research For Furnıture Industry, 19-33

Bilgin, M., Karabulut, Ş., & Özdemir, A. (2019). Sürtünme Karıştırma Kaynağı İle Birleştirilmiş Aa7075 Ve Az31b Alaşımlarının Kaynak Kalitesi Üzerine Çalışma. Academic Perspective Procedia, 2(3), 1058-1066

Bilgin, M., Karabulut, Ş., & Özdemir, A. Experımental Study On Weldıng Forces And Temperature Durıng The Dıssımılar Frıctıon Stır Weldıng Of Aa7075 And Az31b Alloys

Karakoç Halil,Esenkaya Burak,Çinici Henifi,Çıtak Ramazan (2018).  Vakum İnfüzyon Yöntemi İle Üretilen Bor Karbürparçacık Katkılı Karbon Fiber/Kevlar Hibrid Kompozit Levhaların Basma Dayanımlarının İncelenmesi.  The International Conference On Material Science And Technology İn Cappadocia(Imstec 2018)       

Çinici Henifi,Karakoç Halil,Gökmen Uğur (2018).  Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretilen Az91 Mgmalzemelerin Aşınma Davranışının İncelenmesi.  “3nd International Conference On Material Science And Technology İn Cappadocia (Imstec’18), 130-134.    

Gökmen Uğur,Çinici Henifi,Uzun Arif,Karakoç Halil (2018).  Al 7xxx Toz Metal Fonksiyonel Derecelendirilmiş Köpük Malzemelerin Darbe Davranışlarının İncelenmesi.  1st International Symposium On Light Alloys And Composite Materials (Islac’18)          

Ovalı İsmail,Esen Cemal,Albayrak Sevda,Karakoç Halil (2018).  Effect Of Gr Contents On Wear Properties Of Al2024/Mgo/Al2o3/Gr Hybrid Composites.  3th International Conference On Mechanical, Manufacturing, Modeling And Mechatronics (Ic4m 2018), 167, 2010, Doi: 10.1051/Matecconf/201816702010

Çinici Henifi,Karakoç Halil,Arabacı Uğur (2018).  Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemelerin Mikroyapısal Karakterizasyonu.  3’xxrd Interational Symposium Of Industrial Design  Engineering (Isıde’xx18)

Karabulut, Ş., Kökçan, R., Bilgin, M., & Özdemir, A. (2018, July). Study On The Wire Electrical Discharge Machining Of Aa 7075 Aluminum Alloy. In 2018 9th International Conference On Mechanical And Aerospace Engineering (Icmae) (Pp. 584-588).

Bilgin, M., Karabulut, Ş., & Özdemir, A. (2018, July). Study On The Mechanical Properties Of Dissimilar Friction Stir Welding Of Aa 7075 T6 And Az31b Alloys. In 2018 9th International Conference On Mechanical And Aerospace Engineering (Icmae) (Pp. 467-471)

Kademli Murat,Hastürk Ertan Yesari,Ay İlker,Köybaşı Caner (2018).  Endüstriyel Simbiyoz Ve Ülkemiz Enerji Sektöründeki Önemi.  Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Ivss 2018   

Ertan Yesari Hastürk, İlker Ay Ve Murat Kademli “İş Makineleri Tamir Atölyelerinde Kullanılması Gereken İş Güvenliği Elemanlarının Ve Niteliklerinin Belirlenmesi”, Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Ivss 2018 – 24-29 Nisan 2018, Özet Kitapçığı, Sayfa (Pages):172                            

İlker Ay, Murat Kademli Ve Ertan Yesari Hastürk, “Güneş Takip Sistemleri İçin Yazılım Geliştirilmesi”, Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Ivss 2018 – 24-29 Nisan 2018, Özet Kitapçığı, Sayfa (Pages):255                 

Murat Kademli, Ertan Yesari Hastürk,  İlker Ay, Caner Köybaşı  “Endüstriyel Simbiyoz Ve Ülkemiz Enerji Sektöründeki Önemi”, Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Ivss 2018 – 24-29 Nisan 2018, Özet Kitapçığı, Sayfa (Pages):259                      

Çimen C., “On Properties Of The Pell And Pell-Lucas Sedenions”, Icomaa-2018 –Internatıonal Conference On Mathematical Advances And Application,  11-13 May 2018, Yildiz Technical University, İstanbul

Cımen, C. (2018). On Properties Of The Jacobsthal And Jacobsthal-Lucas Trigintaduonions. Mathematical Studies And Applications 2018 4-6 October 2018, 12

Cımen, C. (2018). Algebraıc  Propertıes Of The H(X)-Lucas Sedenıon Polynomıals. Mathematical Studies And Applications 2018 4-6 October 2018, 281. 

Hastürk Ertan Yesari,Ay İlker,Kademli Murat (2018).  İş Makineleri Tamir Atölyelerinde Kullanılması Gereken İş Güvenliği Elemanlarının Ve Niteliklerinin Belirlenmesi.  Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Ivss 2018                         

Hastürk, E. Y., 2018, Determining The Safety Points Of Children's Furniture Of 2 To 7 Years Old Group Using Antropometric Data, 2nd International Vocational Science Symposium – Antalya                            

Hastürk, E. Y., Ay, İ., Kademli, M., 2018, The Identification Of Work Safety Equipment And Qualities To Be Used İn Heavy Machinery Repair Services, 2nd International Vocational Science Symposium – Antalya     

Ay İlker,Kademli Murat,Hastürk Ertan Yesari (2018).  Güneş Takip Sistemleri İçin Yazılım Geliştirilmesi.  Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Ivss 2018

Uzel Murat,Toğay Abdullah,Anıl Özgür,Söğütlü Cevdet (2018).  Lamine Ahşap Yapı Elemanlarının Basınç Dayanımına Katmanlar Arasına Yerleştirilen Destek Malzemelerinin Etkisi.  V.Uluslararası Mobilya Kongresi 

Hastürk Ertan Yesari,Uzel Murat,Ay İlker (2017).  İşletmelerin, Meslek Yüksekokullarının Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı Mezunlarına Bakış Açısı Ve Beklentileri.  6th International Vocational Schools Symposium (Umyos 6), 31-34.

Hastürk Ertan Yesari,Uzel Murat,Kademli Murat (2017).  Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Akademik Personelin Mevzuat Boşluklarından Doğan Sorunları Ve Çözüm Önerileri.  6th International Vocational Schools Symposium, 41-44.

Kademli Murat,Hastürk Ertan Yesari (2017).  Artırılmış Gerçeklik İle Mesleki Eğitim Planlaması.  Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 93-94.                                   

Kademli Murat (2017).  Yerçekimi İle Zenginleştirme Metotlarında Şekil Faktörünün Önemi.  Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 65-66.                    

Hastürk Ertan Yesari,Uzel Murat,Kademli Murat (2017).  Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Akademik Personelin Mevzuat Boşluklarından Doğan Sorunları Ve Çözüm Önerileri.  6th International Vocational Schools Symposium, 41-44 

Kademli Murat,Ay İlker,Yıldırım Ebru,Hastürk Ertan Yesari (2017).  Mesleki Eğitimde Temel Ve Teorik Bilginin Önemi.  26. Ulusulararası Eğiim Bilimleri Sempozyumu, 473-475.

Hastürk Ertan Yesari,Kademli Murat,Kervan Serdan,Vardar Luan (2017).  Kosova’da Mesleki Eğitim Ve Kosova - Türkiye İşbirliği.  26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 2312-2315.  

Bilgin, M., Karabulut, Ş., Özdemir, A., & Kayir, Y. (2017). The Effect Of The Process Parameters On The Axial Force And Traverse Force In The Friction Stir Welding Of Al 7075 T6 And Az91d. Icens 2017, 819-825   

Karakoç Halil,Uzun Arif,Gökmen Uğur,Çıtak Ramazan (2017).  Production Of Thin-Walled Al Profile Foam And Investigation Of Compression Behaviour.  8th International Advanced Technologies Symposium                                             

Karakoç Halil,Albayrak Sevda,Çinici Henifi,Çıtak Ramazan (2017).  Production Of Al6061/B4c Tube Foams Filled With Al Metallic Foam.  8th International Advanced Technologies Symposium

Gökmen Uğur,Uzun Arif,Karakoç Halil,Çamkerten Ruziye,Çinici Henifi (2017).  Farklı Oranlarda Polipropilen İle Hazırlanmış316l Besleme Stoklarının Toz Enjeksiyon Kalıplanabilirliği.  2. Uluslararası Malzeme Bilimi Ve Teknolojisi Konferansı, 707-711.     

Endüstride Sonlu Elemanlar Analizi Teori Ve Uygulamaları-Eğiticilerin Uzmanlaşma Eğitimi” Ankara Kalkınma Ajansı 2017 Teknik Destek Programı Tr51/17/Td/0024 (10.7.2017-19.7.2017)   

“Training Courses Of Nuclear Power Generation Safety Bases (Nsb)” Fukui International Human Resources Development Center For Atomic Energy, The Wakasa Wan Energy Research Center, Tsuruga, Japonya December 4 To 15 2017                                             

Ataollah Khanlari Ve İlker Ay, “A Numerıcal Study On Determınatıon Of The Optımal Hole Dıameter And Pıtch Value For The Unglazed Transpıred Solar Collectors” Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (Umas’2017), 11-13 Eylül 2017, Düzce, Türkiye. , Özet Kitapçığı, Sayfa (Pages): 33                     

İlker Ay Ve Ertan Yesari Hastürk, “21. Yüzyıl Yetkinlikleri Çerçevesinde Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Performansını Arttıracak Öneriler”, Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Ivss’17 – 18,19,20 Ekim 2017, Özet Kitapçığı, Sayfa (Pages): 97-98                  

Murat Kademli, İlker Ay, Ebru Yeniman, Ertan Yesari Hastürk, “An Importance Of Teoritical Knowledge İn Vocational Education”26th International Conference On Educational Sciences (Ices), April 20-23, 2017. , Özet Kitapçığı, Sayfa (Pages): 473-475                                             

Ertan Yesari Hastürk Ve İlker Ay, “Endüstri Ürünleri Tasarımı Önlisans Programlarının Problemleri” Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Ivss’17 – 18,19,20 Ekim 2017, Özet Kitapçığı, Sayfa (Pages): 147 – 148

"Uzun Arif,Çinici Henifi,Karakoç Halil (2017).  Al7xxx Serisi Köpüklerin Gama Işınlarına Karşı Zırhlama Özelliği.  International Congress On New Trends İn Science, Engineering And Technology, 58-62.                                

Uzun Arif,Gökmen Uğur,Karakoç Halil,Çinici Henifi (2017).  Alüminyum Sandviç Köpük Üretimi İçin Köpürtme İşleminin Modifikasyonu.  2. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu, 883-893.

Bolat Çimen C., İpek A., Çimen E., “Horadam Sedenions”, Irsysc 2017 – 3rd Internatıonal Researchers, Statıstıcıans And Young Statıstıcıans Congress, 24-26 May 2017, Selcuk University, Konya. 

Kervan, S., Hastürk, E. Y., Probationary Teachers’ Level Of Inclination To Multi-Cultural Education İn Kosovo, Iv. International Multidisiplınary Congress Of Eurasia, 23-25 August 2017, Rome – Italy      

Arapi, D., Vardari, L., Hastürk, E. Y., Comparative And Statistical Analysis Of The Low On The Public Dept İn Kosovo, Iv. International Multidisiplınary Congress Of Eurasia, 23-25 August 2017, Rome – Italy

Kervan, S., Hastürk, E. Y., Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlülük Ve Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Algılamaları, Ivss 2017, 18 -20 Ekim 2017, Antalya                                         

Ay, İ., Hastürk E. Y., 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Çerçevesinde Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Performanslarını Artıracak Öneriler, Ivss 2017, 18 -20 Ekim 2017, Antalya                                              

Hastürk E. Y., “ Cnc Makinelerde Çalışan İşçilerin Owas Yöntemi İle Duruş Analizi”, Ivss 2017, 18 -20 Ekim 2017, Antalya                               

Hastürk, E. Y., Uzel M., Kademli, M., “The Legislation Problems And Solution Proposals Of Academic Personnels” Umyos 2017, May 18 -20   

Bolat Çimen C., İpek A., Çimen E.,“Jacobsthal Ve Jacobsthal-Lucas Sedeniyonlar”, 12. Ankara Matematik Günleri, 25-26 Mayıs 2017, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. "                                 

İpek A.,  Bolat Çimen C., “ A Note On Norms Of Some Special Matrices”, Irsysc 2017 – 3rd Internatıonal Researchers, Statıstıcıans And Young Statıstıcıans Congress, 24-26 May 2017, Selcuk University, Konya.

Yılmaz B., Karabulut Ş. , Güllü A., A Novel Breaker Kit Design For Continuous Chip Breaking İn Turning Operations, Icens International Conference On Engineering And Natural Science, 3 - 07 Mayıs 2017                                           

Yılmaz B., Karabulut Ş. , Güllü A., Investigation Of Cutting Force And Temperature Effect Of Chip Breaker Used During Turning Of Inconel 718 Material, Icens International Conference On Engineering And Natural Science, 03 Mayıs 2017    

Bilgin M. , Karabulut Ş. , Özdemir A., The Effect Of Material Pairs On The Axial Force, Traverse Force And Temperature In The Friction Stir Welding Process, Iıı Internatıonal Conference On Engıneerıng And Natural Scıences (Icens), Budapest, Macaristan, 3 Mayıs - 07 Aralık 2017

Kalkan Ö. K. , Karabulut Ş., Meteb Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Görüşleri: Hacettepe Aso 1. Osb Myo Örneği, Eğitim Araştırmaları Birliği9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 17 Mayıs 2017, Ss.605-606               

Şahinoğlu A., Karabulut Ş. , Güllü A., Study On Spindle Vibration And Surface Finish İn Turning Of Al 7075 9th International Congress On Precision Machining, Icpm 2017, Athens, Yunanistan, 6 - 09 Eylül 2017, Ss.321-327  İdentifier Plumx Metrics                               

Karakoç H. , Cinici H., Karabulut Ş. , Citak R., Fabrication Of Aa6061/B4c Composites And Investigation Of Ballistic Performances, 8th International Conference On Mechanical And Aerospace Engineering (Icmae), Prague, Çek Cumhuriyeti, 22 - 25 Temmuz 2017, Ss.822-825  İdentifier İdentifier Plumx Metrics                                       

Karabulut Ş. , Karakoç H. , Citak R., Effect Of The B4c Reinforcement Ratio On Surface Roughness Of Al6061 Based Metal Matrix Composite İn Wire-Edm Machining, 8th International Conference On Mechanical And Aerospace Engineering (Icmae), Prague, Çek Cumhuriyeti, 22 - 25 Temmuz 2017, Ss.812-815  İdentifier İdentifier

Yılmaz B., Karabulut Ş. , Güllü A., Aısı 304 Paslanmaz Çeliğinin Tornalanması Esnasında Kullanılan Dinamik Talaş Kırıcının Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkilerinin Araştırılması Http://Www.Utis2016.Org/, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016      

Bilgin M. , Karabulut Ş. , Özdemir A., Testing Apparatus Design Capable Of Measuring Triaxial Force And Change Of The Temperature Http://Www.Umyos.Org, 18 - 20 Mayıs 2016                                        

Karakoç H., Gökmen U., Taşcı U., Kırmızı G., Karabulut Ş., Alumix 231 Esaslı Sic Ve Al2o3 Takviyeli Hibrit Kompozit Üretimi Ve Karakterizasyonu 2. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, 11 - 13 Temmuz 2016   

Sarıkaya M., Karabulut Ş. , Güllü A., Investigation Of Surface Roughness İn Turning Of Cobased Super Alloy Haynes 25 Under Cryogenic Cooling 2nd International Conference On Engineering And Natural Sciences (Icens 2016), 24 - 28 Mayıs 2016 

Karabulut Ş. , Sarıkaya M., Güllü A., Prediction Of Surface Roughness İn Milling Compacted Graphite Iron With Artificial Neural Network And Regression Analysis 2nd International Conference On Engineering And Natural Sciences (Icens 2016), 24 - 28 Mayıs 2016       

Kervan, S., Mehmeti, F., Vardari, L., Hastürk, E. Y., “ Kosova’da Fakülte – Okul İşbirliği Programı: Türkçe Bölümlerinde Okul Öncesi Ve Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Okul Uygulama Dersi Üzerine Görüşleri” 4. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, Antalya, 2016

Karakoç Halil,Çıtak Ramazan (2016). B4c Takviyelendirilmiş Aluminyum Kompozit Malzemelerin Tıg Kaynağı İle Kaynaklanabilirliğinin İncelenmesi.  Uluslararası Kaynak Teknolojileri Ve Konferansı Sergisi    

Hastürk Ertan Yesari,Kademli Murat (2016).  Sanayi Bölgelerinde Meslek Yüksekokulu Kurulurken Yapılması Gerekenler.  Uluslararası Meslek Yüksekokulu Sempozyumu (Umyos 2016), 490-493

Kademli Murat,Uzel Murat (2016).  Meslek Yüksekokullarında Trimester Üçlü Dönem  Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar  Hacettepe Aso 1 Osb Myo Örneği.  Uluslararası Meslek Yüksekokullları Sempozyumu (Umyos 2016), 480-485

Kademli Murat (2016).  The Performance Analysis Of Gravity Concentration Methods At Narrow Particle Size Fractions.  International Conference On Engineering And Natural Science (Icens 2016)

Kademli Murat,Uzel Murat (2016).  Meslek Yüksekokullarında Trimester Üçlü Dönem  Uygulamasındakarşılaşılan Sorunlar  Hacettepe Aso 1  Osb Myo Örneği.  V. International Vocational Schools Symposium

Hastürk Ertan Yesari,Kademli Murat,Uzel Murat (2016).  Meslek Yüksekokullarında İkinci Öğretim Uygulamalarının İşletmeler Veöğrenciler Açısından Avantajları.  V. International Vocational Schools Symposium                 

Uzel Murat,Hastürk Ertan Yesari (2016).  Önlisans Düzeyinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi  Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1 Osb Meslek Yüksekokulu Örneği.  V. International Vocational Schools Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Hastürk Ertan Yesari,Kademli Murat,Uzel Murat (2016).  Meslek Yüksekokullarında İkinci Öğretim Uygulamalarının İşletmeler Ve Öğrenciler Açısından Avantajları.  Uluslararası Meslek Yüksekokulu Sempozyumu (Umyos 2016), 345-348.

“Yenilikçi Tasarım Uygulamaları” Ulusal Katılımlı Ankara Kalkınma Ajansı Destekli Proje Kodu: Fuk-2015-7388 (28.08.2015- 16.12.2016)    

Karabulut Ş. , Güllü A., Güldaş A., Gürbüz R., Analytical Modelling Of Surface Roughness During Compacted Graphite Iron Milling Using Ceramic Inserts Machining And Machinability Of Materials, 13 - 14 Ağustos 2015

Karabulut Ş. , Karakoç H., Kalkan Ö. K. , Çıtak R., Optimization Of Surface Roughness İn Wire Cut Edm Of Aa6061 B4cp Using Response Surface Method, International Conference On Engineering And Natural Sciences, Üsküp, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015                                        

"Karakoç H., Karabulut Ş. , Çalın R., Çıtak R., Aa6061 Matrisli 15 B4cp Takviyeli Kompozit Malzemelerin Tm Yöntemi İle Üretimi Ve T6 Yaşlandırma Süresinin Sertliğe Olan Etkilerinin İncelenmesi Uluslararası Katılımlı 1. Savunma Sanayi Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 9 - 10 Nisan 2015"           

Karakoç Halil,Uzun Arif,Kırmızı Görkem,Çinici Henifi,Çıtak Ramazan (2015).  Effect Of Rotation Speed On Microstructure And Microhardness Of Aa7039 Rods Joined By Friction Welding.  İnternational Scholarly And Scientific Research & Innıvation(254)

Bilgin M. Ve Ulaş H.B. (2015, 3-5 June). Islah Çeliğinin Farklı Kesici Takımlarla İşlenmesinde Kesme Parametrelerinin Talaş Şekilleri Üzerine Etkisi Ve Talaş Şekillerinin Sınıflandırılması. 3 Rd International Symposium On Innovative Technologies In Engineering And Science (Isıtes 2015) Valensiya/ İspanya

Bilgin M., Anar N. Ve Ulaş H.B. (2015, 21-23 May). Plastik Parçalardaki Tırnaklı Birleştirme Yapısının Sonlu Elemanlarla Analizi. 4th International Vocational Schools Symposium (Umyos’15), Yalova

Söğütlü Cevdet,Çınar Hamza,Uluada Rıza Selçuk,Uzel Murat (2015).  A  Case Study For Offıce Furnıture In Turkey.  The Xxvııth Internatıonal Conference Research For Furnıture Industry, 564-570. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)    

Hastürk, E. Y., Çelebi, A., Çolakoğlu, S., Koç, C., Tasarım Departmanı Olan İşletmelerin Tasarımla İlgili Farkındalıklarının Belirlenmesi; Ankara Örneklemi, Umyos 2015, 21- 23 Mayıs, Yalova  

Fikirden Gerçeğe: Arge, Yenilik Ve Tübitak Destekleri Semineri Ankara Rixos, 8 Ekim 2013                       

Hastürk,  E. Y., “An Ergonomical Evaluation Of Furniture Production Tools And Suggestions For Antropometric Redesigning” Umyos 2009, May 27 -29                 

Hastürk, E., Kılıçtepe, Ş., “ Çalışmak Zorunda Olan Yaşlıların Çalışma Hayatınca Karşılaştıkları Sorunlar:Ankara Örneklemi” Cumhuriyet Üniversitesi, Fen–Edebiyat Fakültesi, V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 2009, May 7-9                        

Hastürk, E. Y., “ 7 – 12 Yaş Arası Türk Çocuklarından Elde Edilen Antropometrik Değerlerin Mevcut Çocuk Çalışma Masalarına Uygunluğu Üzerinde Bir Çalışma”, Iıı. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 27-28 Ekim 2008                                     

Ulu, B., Kademli, M., Hastürk, E. Y., “Meslek Yüksekokullarındaki İngilizce Derslerinin Ve Okutulan Kitapların Seviye Sorunu: Durum İncelemesi Ve Çözüm Önerileri”, Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Bölümleri Ve Yüksekokullarının Yabancı Dil Öğretiminde Sorunları Kurultayı, 2008, May, 7 – 9

Hastürk, E. Y., Ulu, B., “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yabancı Dil Derslerinde Elde Ettikleri Başarının, Meslek Dersleri Başarı Oranlarına Etkisi: Hacettepe Meslek Yüksekokulu Örneği”, Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Bölümleri Ve Yüksekokullarının Yabancı Dil Öğretiminde Sorunları Kurultayı, 2008, May, 7 – 9                                              

Hastürk, E. Y., Necdet Baştürk,  “ İş Kazalarının Eğitim Durumu İle İlişkisi: Hacettepe Meslek Yüksekokulu Mobilya Ve Dekorasyon Programı Mezunları Üzerine Bir Araştırma” Umyos 2007, May 18 -20            

Kademli, M., Hastürk,  E. Y., “Örgün Öğretim Ve İkinci Öğretim Başarı Oranlarının Karşılaştırılması: Bala Meslek Yüksekokulu (Ö.Ö), Hacettepe Meslek Yüksekokulu (İ.Ö.)” Umyos 2007, May 18 -20       

Hastürk,  E. Y., Kademli, M., “ Mobilya Endüstrisinin İhtiyaçları Doğrultusunda –Mobilya Tasarımı Ve Dekorasyon- Adı Altında Yeni Bir Program Tasarımı” Umyos 2007, May 18 -20                                     

Hastürk,  E. Y., Kademli, M., “Mesleki Teknik Eğitimin Öğrencilerin Girişimcilik Potansiyeli Üzerine Etkileri” Umyos 2007, May 18 -20