Web sayfamız yenilenen arayüzüyle deneme yayınına başlamıştır. Önerilerinizi iletebilirsiniz.

Makale Künyesi

Bi̇lgi̇n, M . "Az31b Magnezyum Alaşımının Sürtünmeli Delme İşlemi Üzerine Deneysel Çalışma". Politeknik Dergisi (2021 ):1-1

Bilgin, M., Karabulut, Ş., & Özdemir, A. (2019). Aa7075-T6 Ve Az31b Alaşımlarının Sürtünme Karıştırma Kaynağı Üzerinde Ön Isıtma Ve Kuru Buz Soğutmasının Etkisi. Politeknik Dergisi, 22(3), 655-663

Hastürk, E., Y., Gültekin, T., 2018, Ergonomik Ofis Koltuklarının Taşıması Gereken Optimum Hareket Özellikleri, Mbd, Cilt 7 Sayı:1 S. 41-49

Ay, İ., Hastürk, E., Y., 2017, 21. Yüzyıl Etkinlikleri Çerçevesinde Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Performansını Arttıracak Öneriler, Mesleki Bilimler Dergisi, Cilt 6 Sayı:3 S. 668-676

Yıldırım, E., Y., Karahan, M., Hastürk, E., Y., 2017, Mesleki Eğitimde Yeni Bir Model: Sanal Ve Arttırılmış Gerçeklik, Mesleki Bilimler Dergisi, Cilt 6 Sayı:3 S. 700-708

Bilgin, M., Karabulut, Ş., & Özdemir, A. (2017). Alüminyum Magnezyum Alaşımlarının Sürtünme Karıştırma Kaynağı İle Kaynak Edilebilirliğinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım Ve Teknoloji, 5(2), 191-209

H Karakoç, A Ulutaş, H Çinici, B4c/Sic/Al2o3 Parçacık Takviyelendirilmiş Alüminyum Sandviç Köpük İle Ramor 500 Zırh Çeliğinin Bir Araya Getirilmesi Ve Balistik Performansının Araştırılması Politeknik Dergisi 23 (2), 297-310

Hastürk Ertan Yesari,Ay İlker,Kademli Murat (2017)  Yeni Ürün Geliştirmede Proje Uygulama Süresi.  Mesleki Bilimler Dergisi, 6(2), 142-146

Hastürk Ertan Yesari,Uzel Murat (2017).  Metal Döküm Atölyelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Koşulları.  Mesleki Bilimler Dergisi, 6(1), 45-58. (Ulusal) (Hakemli) (Yayın No: 3627907)

Kademli Murat (2017).  Hidrojen Teknolojisi, Potansiyeli Ve Geleceği.  Mesleki Bilimler Dergisi, 6(2), 106-110. (Uluslararası) (Hakemli)

Hastürk Ertan Yesari,Kademli Murat (2016).  Altın Oran Kullanılan Tasarımların İnsan Algısı Üzerindeki Etkisi.  Mesleki Bilimler Dergisi, 5(2), 20-23

Hastürk Ertan Yesari,Uzel Murat (2016).  Türk Çocuklarında Seküler Değişim.  Mesleki Bilimler Dergisi, 5(1), 36-43. (Kontrol No: 3163524)

Karabulut, S. (2016). Study On Machining Parameters For Thrust Force And Torque İn Milling Aa7039 Composites Reinforced With Al2o3/B4c/Sic Particles. International Journal Of Engineering Technologies, 2(2), 68-75

Karabulut, Ş., Gökmen, U., Karakoç, H., Hakan, Ö. K., & Çitak, R. (2016). Experimental Investigation Of B 4 C Particulate Reinforced Aluminium 6061 Based Composite Material In Wire-Cut Edm.

Karabulut, Ş., & Güllü, A. (2015). Influence Of Lead Angle Variation On The Coated Carbide Inserts Wear When Milling Cgı And Modeling By Artificial Neural Networks And Regression Analysis Method. In Solid State Phenomena (Vol. 220, Pp. 595-602). Trans Tech Publications Ltd.

İlker A. Ve Ataollah Khanları “Güneş Duvarı Sisteminin Çalışma Prensibi Ve Türkiye’deki Uygulanabilirliği”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji, Gu J Sci Part:C 3(3):525-533 (2015)

Çimen, C. On The Dual Jacobsthal And Dual Jacobsthal-Lucas Sedenions. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(3), 1759-1766.

Hastürk, E., Y., Usta, İ., 2014, Static Anthropometric Characteristics Of Turkish Primary School Children: The Case Of Ankara, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:16 Sayı:2 S.339-353

Hastürk, E., Y., 2014, Antropometrik Verilerde Altın Oran, Mesleki Bilimler Dergisi, Cilt:3 Sayı:2 S. 173-177

Karabulut, Ş., & Güllü, A. (2013). Wear Model İn Milling Compacted Graphite İron With Different Lead Angle Using Ceramic Cutting Tools. In Solid State Phenomena (Vol. 199, Pp. 371-376). Trans Tech Publications Ltd.

Hastürk, E., Y., Gültekin, T., 2013, Ergonomik Ofis Koltuğu Tasarımında Tüketici Davranışları, Antropoloji Dergisi, Sayı:26 S. 37-54

Hastürk, E., Y., Gültekin, T., 2013, Masa Başında Oturarak Çalışan 25-55 Yaş Arasındaki İşçilerin Antropometrik Değerleri: Ankara Örneklemi, Antropoloji Dergisi, Sayı:26 S. 19-36

Hastürk, E., Y., 2012, Teknoloji Transfer Yöntemleri Ve Türkiye Ağaç İşleri Ve Mobilya Sektöründe Uygulanabilirliği, Mesleki Bilimler Dergisi, Cilt:1 Sayı:2 S. 132-136

Hastürk, E., Y., 2012, Çocuk Mobilyası Satın Alımında Ailelerin Etkisi Ve Çocukların Tercihleri, Politeknik Dergisi, Cilt:15 Sayı:2 S. 99-104

Karabulut, Ş., & Güllü, A. (2009). Dynamic Chip Breaker Design For Nickel-Base, Inconel 718, Alloy With Coated Carbide Tools Using Negative Angle Tool Holder. In Solid State Phenomena (Vol. 147, Pp. 758-763). Trans Tech Publications Ltd.